Specialförsäkringar till hund

De flesta som tecknar en hundförsäkring behöver enbart det skydd som den ordinarie veterinärvårdsförsäkringen ger. Många väljer även att teckna livförsäkring och ibland önskas förbättrat skydd genom olika tilläggsförsäkringar.

I vissa fall kan däremot en specialförsäkring vara passande. Det är försäkringslösningar som är speciellt anpassade för unika situationer eller behov. Här nedan presenteras ett urval av dessa specialförsäkringar.

Flockförsäkring

En hundförsäkring för de som har ett stort antal hundar. Försäkringen gäller för alla hundar och därmed behövs inte en individuell försäkring för varje hund. Exempelvis har Agria gränsen för att det ska vara minst fyra hundar för att försäkringen ska rekommenderas. Någon övre gräns för hur många hundar som kan försäkras finns däremot inte. Flockförsäkring kan ofta tecknas på olika nivåer beroende på vilket belopp som maximalt ska ersättas via veterinärvårdsförsäkringen m.m.

Kennel

En komplett försäkringslösning för de som driver kennel. Denna har mer fokus på de som jobbar på kenneln än själva hundarna. Bland annat ingår Ansvar, Rättsskydd, Olycksfall och Kris.

Dolda Fel-försäkring

En försäkring som vänder sig till personer som är uppfödare. Den ger ersättning om hunden skulle ha ett dolt fel som sedan är orsak till vård hos veterinär. För att den ska gälla krävs att den ska vara tecknad inom en viss ålder på hunden och att veterinärvårdsintyg då funnits.

Jakthundsförsäkring

Hundförsäkring som enbart gäller för raser som klassas som jakthund samt blandraser som innehåller delar av jakthundstyp. Utöver veterinärvårdsförsäkring brukar livförsäkring och rehabilitering/medicin ingå. Man kan även få ersättning om hunden springer bort. En komplett försäkring för jakthunden.

Jaktlagsförsäkring

Detta är en olycksfallsförsäkring som jaktledaren kan teckna för hela jaktlaget. Vanligtvis ingår både ersättning för skador som uppkommit av olycka samt livförsäkring. Kan enbart tecknas av jaktledare som är med i Svenska Jägareförbundet.

Enbart Olycksfall

Genom att enbart teckna en olycksfallsförsäkring för hunden håller man nere kostnaden en hel del. Med denna försäkring kan man få ersättning för veterinärvård om hunden exempelvis bryter ett ben, får bitskador eller klämmer sig. Däremot får man i regel inte någon ersättning vid sjukdom. Hos vissa försäkringsbolag finns även Olycksfall/Livförsäkring. I detta fall ger livförsäkringen bara ersättning om hunden dör på grund av plötslig yttre händelse och därmed inte via sjukdom.

Självrisken brukar ligga på samma nivå som ordinarie veterinärvårdsförsäkring.

Valpkullsförsäkring

Denna försäkring brukar bara kunna gå att teckna om man redan har veterinärvårdsförsäkring hos försäkringsbolaget. I ordinarie veterinärvårdsförsäkring ges skydd från att hundarna är 6 veckor gamla men med ”Valpkull” ges skydd direkt från födseln. Den gäller fram till att hunden säljs men som längst upp till fyra månader. Ett krav hos exempelvis Agria är att det är blandrasvalpar eller oregistrerade valpar.