Tilläggsförsäkringar till hundförsäkringen

Utbudet av tilläggsförsäkringar varierar kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen. Delvis beror detta på hur de byggt upp deras försäkringar. En del försäkringsbolag erbjuder 2-3 olika försäkringspaket på olika nivåer, dvs med olika stort ekonomiskt skydd. Paketlösningen är uppskattad av de som vill ha det enkelt och ”allt på en gång”.

Andra bolag har en veterinärvårdsförsäkring i grunden som man sedan kan teckna ett flertal tilläggsförsäkringar till. Detta skapar en mer flexibel lösning där man som hundägare ”syr ihop” sin egen försäkring. Denna lösning är uppskattad av de som vill sätta sig in i olika tillägg och skapa en individuell lösning.

De försäkringstillägg som nämns nedan är några av de vanligaste. Vissa finns hos flera försäkringsbolag medan andra är unika hos enstaka bolag.

Livförsäkring

Livförsäkring ger ersättning om hunden avlider innan en viss ålder. Den kan även ge ersättning om veterinär anser att hunden bör avlivas på grund av svåra skador eller sjukdom. Ersättningsbelopp beror på tecknat försäkringsbelopp men man får aldrig mer än marknadsvärdet.

Reseförsäkring

En reseförsäkring ger ett extra försäkringsskydd på resan, utöver det skydd som ingår i veterinärvårdsförsäkringen. Främst ges ersättning för vård på grund av specifika exotiska sjukdomar. Ibland kan även ersättning fås om hundpasset försvinner eller för förlängd vistelse i samband med vård.

Utöver det ingår ofta avbeställningsskydd. Om hunden blir sjuk, eller skadar sig, så att familjen inte vill åka iväg på den bokade resan kan resan bokas av och resans kostnad delvis återbetalas av försäkringen. De som redan åkt iväg och får höra att hunden är allvarligt sjuk hemma kan avbryta resan i förtid och få ersättning för detta.

Trygghet

Delvis liknar denna reseförsäkringen (se ovan). Det går nämligen att få tillbaka resekostnaden om resan behöver bokas av för att vara hemma med en hund som behöver extra vård. Utöver det kan man även för ersättning för hundpensionat om man själv blir sjuk och har svårt att ta hand om hunden under en kortare period. Med ”Trygghet” får alltid hunden den vård och omsorg som den är värd.

Avbeställningsskydd

Ett par försäkringsbolag erbjuder avbeställningsskydd (se reseförsäkring) till de kunder som även har hemförsäkring hos dem. Det är därmed inte ett försäkringstillägg som kan tecknas separat utan ingår enbart om man även har boendeförsäkring hos företaget.

Rehabilitering

Tillägget kan ge ersättning för rehabiliterande insatser efter att hunden varit sjuk eller varit med om olycka. Rehabilitering ingår ofta i de större försäkringspaketen. Vanligtvis är ersättningen på några tusen kronor per försäkringsår.

Medicin

Tillägget kan ge ersättning för receptbelagd medicin som veterinär ordinerar. Vanligtvis är ersättningen på några tusen kronor per försäkringsår.

Personolycksfall

Försäkringstillägget kan ge ersättning om hunden skulle skada någon familjemedlem eller någon annan som för tillfället har vård om hunden.

Avel

En försäkring som förbättrar skyddet för de som använder hunden inom avel. Bland annat kan fertilitetsutredning genomföras samt ersättning utgå om hunden förlorar sin avelsförmåga. Ibland ges försäkringsskydd på valpar direkt från födseln och ersättning går att få om man måste vara hemma med sjuk hundvalp.

Användbarhet

I det fall som hunden har ett specifikt arbetssyfte kan denna försäkring vara ett bra tillägg. Exempelvis gäller det för utställningshundar eller jakthundar. Ersättning utgår om hunden tappar den specifika förmågan. I vissa fall ges ersättning om hunden avlider eller springer bort.

Behövs tilläggsförsäkring?

Den överlägset vanligaste tilläggsförsäkringen är livförsäkring. Om den bör tecknas eller inte beror främst på värdet och åldern på hunden. Hos alla bolag finns en övre gräns för hur länge som ersättning ges från livförsäkringen. Detta varierar mellan 8-12 år. Ersättning är då marknadsvärde på en likvärdig hund på marknaden. Livförsäkring bör därmed tecknas om det blir en stor ekonomisk förlust i det fall som hunden avlider.

I de större försäkringslösningarna brukar rehabilitering och medicin ingå. De som vill ha ett brett skydd kan därmed teckna dessa tillägg.

Gällande de andra tilläggen beror det helt och hållet på individens situation. Den som inte har en hundvakt som kan hjälpa till vid sjukdom kan teckna Trygghet, för de som ska ut och resa utan hunden kan olika slags avbeställningsskydd vara en säkerhet och de som har en hund med en specifik egenskap kan teckna Användbarhet.

En rekommendation är att se över utbudet av tilläggsförsäkringar och sedan bilda sig en uppfattning om vilket försäkringsskydd man anser att hunden bör ha. Därefter kan man teckna en komplett försäkringslösning eller teckna en veterinärvårdsförsäkring och koppla på passande tilläggsförsäkringar.