Agria hundförsäkring

Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: NEj
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 200 kr & 15% - 5 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas:

Om Agria och deras hundförsäkring

Agria är försäkringsbolaget som helt och hållet specialiserat sig på djurförsäkringar. På flera punkter sticker de även ut mot deras konkurrenter. Detta inte minst gällande valmöjligheten för försäkringstagaren på ersättningsnivå, självrisk och tilläggsförsäkringar.

Som mest går det att ha ersättningsnivå på 120.000 kr vilket är långt över deras konkurrenter. Självrisken kan väljas på flera olika nivåer där Agria både har lägst och högst självrisk i vår jämförelse.

Utbudet av tilläggsförsäkringar är mycket stort vilket visar på deras bredd och spetskompetens gällande djurförsäkringar.

Nackdelen med Agria är att varken rehabilitering eller medicin ingår i grunden. För att få ersättning för detta måste tilläggsförsäkring tecknas.

Karenstid

Likt de flesta försäkringsbolag har Agria 20 dagars karenstid när en hundförsäkring nytecknas. Under de första 20 dagarna går det därmed inte att få ersättning från försäkringen. Det går däremot att slippa denna karenstid. Detta förutsätt att:

 • Hunden försäkras före 12 veckors ålder
 • Försäkringen tecknas senast 10 dagar efter leverans
 • Ett veterinärvårdsintyg finns som inte är äldre än 7 dagar från leveransdagen

Någon karenstid tillämpas inte om man byter till Agria från ett annat försäkringsbolag.

Ålder

Det är möjligt att försäkra valpen från att den är 6 veckor gammal. Detta i likhet med alla andra försäkringsbolag. En stor fördel är sedan att det inte finns någon övre gräns gällande ålder på hunden. Det går därmed att teckna veterinärvårdsförsärking oavsett ålder.

Gällande ålderskrav från Agria har de bra betyg. Detta genom att inte ha någon övre gräns för att få teckna försäkringen.

Veterinärvård

Det är framförallt en sak som kännetecknar Agrias hundförsäkring gällande deras veterinärvårdsförsäkring. Det är att man kan välja ersättningsnivå på hela 120.000 kr.

En fördel är att man har fri tillgång till Agrias telefonveterinär. Ett snabbt och enkelt sätt att få hjälp vid mindre åkommor.

En nackdel är att det inte ingår ersättning för medicin eller rehabilitering.

 • Maxersättning Hos Agria går det att välja maxersättning på 30.000, 60.000 eller 120.000 kr. Med nivån 120.000 kr är det överlägset bäst på marknaden. De som kommer tvåa (Sveland) har 100.000 kr och på tredjeplats kommer ett flertal bolag på 75.000 kr.
 • Sänkning -Oavsett vilken ersättningsnivå som väljs sker aldrig någon sänkning av ersättningsbeloppet. Det går därmed att få ersättning på upp till 120.000 kr under hundens hela liv. Med högt ersättningsbelopp utan sänkning ges mycket bra betyg på dessa punkter.
 • Medicin Agria ger ingen ersättning för mediciner. De är därmed det enda bolaget i vår jämförelse som inte ger denna ersättning. Däremot kan ersättning ges genom tillägget Medicin.
 • Kastration och Sterilisering I likhet med många andra bolag kan ersättning betalas ut för kastrering och sterilisering under vissa förutsättningar.
 • MR/CT Om behov finns av MR/CT-undersökning bör Agria kontaktas. Det krävs nämligen att detta godkänns av försäkringsbolaget för att ersättning ska kunna betalas ut.
 • Rehabilitering Ersättning för rehabilitering efter sjukdom eller olycka ingår inte. De som vill ha detta försäkringsskydd bör teckna tillägget Rehabilitering.
 • Dolda fel Försäkringsdelen ingår enbart om hunden varit försäkrad hos Agria sedan före fyra månaders ålder och att försäkringen sedan dess varit obruten. Detta i likhet med de allra flesta bolag.
 • Avlivning Om veterinär anser att avlivning bör ske ges en ersättning på upp till 1000 kr.

Självrisk

Den lägsta självrisknivån som kan väljas är 1200 kr i fast avgift och 15 % i rörlig avgift. Detta är den lägsta självrisken (med fast och rörlig kostnad) bland de bolag vi jämfört.

Som högsta alternativ kan man välja att betala 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig avgift. Även här är de bäst i jämförelse med dess konkurrenter. Att ha en hög självrisk kan visserligen ses som negativt men genom att välja hög självrisk pressas premien rejält. Att då ge kunden valet att välja mellan en av de lägsta eller en av de högsta självrisknivåerna är positivt.

De nivåer som går att välja på är 1200, 1900, 2800 och 5000 kr i fast samt 15% eller 25 % i rörlig.

Oavsett val av självrisk är det 125 dagars självriskperiod. Under denna period betalas enbart en fast avgift. Den rörliga delen måste däremot alltid betalas. Gällande självriskperiod ligger de i nivå med de flesta. Det är enbart Moderna som sticker ut hakan och erbjuder 365 dagar.

Pris

Det är flera faktorer som avgör vilket pris som erbjuds på hundförsäkringen. På hemsidan kan man ange hundens födelsedatum, försäkringstagarens personnummer, ras, kön, medlemskap i hundklubb samt om hunden är registrerad i SKK. Därefter kan ett kostnadsförslag lämnas. Andra faktorer som påverkar premien är vald ersättningsnivå (30-120.000 kr) samt självrisknivå. Utöver det kan det även tillkomma kostnader för tilläggsförsäkringar.

Rabatter

 • Webbrabatt Teckna försäkringen online och få 10 % på första året
 • Ålder Försäkras valpen innan 4 månaders ålder ges 30% rabatt under första året.
 • Hundklubb De som är medlem i följande klubbar kan få rabatt Svenska Kennelklubbens
 • länsklubbar, Svenska Brukshundsklubben, Sveriges hundungdom samt Svenska Jägarförbundet. I detta fall ges 10 % rabatt.
 • Uppfödare De som har ett registrerat kennelnamn kan få rabatt.
 • Mängdrabatt Har man minst tre hundar försäkrade hos Agria ges mängdrabatt. Är det mer än 10 hundar rekommenderas flockförsäkring.
 • Kastrering Är tiken kastrerad ges 10 % rabatt
 • Agriakortet Den som har agriakortet (kreditkort) får 300 kr rabatt på den fasta självrisken. Kortet ger även andra ekonomiska fördelar. (Läs mer om kortet längre ner)

Som mest går det att få 50 % rabatt på hundförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar

 • Medicin Ersätter kostnader för receptbelagd medicin upp till 6000 kr per år. Detta tillägg kostar 200 kr per år.
 • Rehabilitering Efter en olycka eller sjukdom kan det ta lång tid att träna upp muskler och leder. Med detta tillägg får man ersättning för exempelvis simning, massage och treadmill. Även denna ger ersättning på maximalt 6000 kr per år. Den kostar 100 kr per år.
 • Trygghet Skulle hundägaren bli sjuk kan hunden lämnas till hundpensionat och ersättning betalas för detta. Därmed finns det alltid någon som kan se efter hunden. I detta tillägg ingår även avbokningsskydd. Blir hunden akut sjuk i samband med att ägarna ska resa bort kan resan avbokas och delar av kostnaden ersättas. Detta gäller även om ägarna behöver resa hem tidigare och därmed avbryta sin resa. Total ersättning per år är 20.000 kr.
 • Avelsförsäkring Avelsförsäkringen finns i flera nivåer, Avel Silver, Avel Guld Liv och Avel Guld Veterinärvård. Det är en försäkring som vänder sig till de som arbetar med avel och försäkringen kan bland annat kan ge ersättning för dolda fel och förlorad avelsduglighet. Med denna försäkring gäller försäkringsskyddet från valpens första levnadsdag.
 • Användbarhet Om hunden används för ett speciellt syfte kan detta tillägg tecknas. Då ges ersättning om hunden förlorar just den egenskapen som behövs för att utföra sina uppdrag. Det kan exempelvis vara en jakthund eller en ledhund.
 • Specialförsäkringar Agria är ett komplett försäkringsbolag gällande att erbjuda skräddarsydda lösningar oavsett situation. De har exempelvis Agria Flock (om du har fler än 10 hundar), Dolda Fel (passar dig som uppfödare) samt Jakthundsförsäkring och Jaktlagsförsäkring.

Agriakortet

Har du djurförsäkring hos Agria kan det finnas en fördel att välja kreditkortet från samma försäkringsbolag. Agiakortet ges ut i ett samarbete mellan Agria och Länsförsäkringar och ger ett flertal fördelar inte minst när försäkringen måste utnyttjas.

Lägre självrisk

Om det krävs ett läkarbesök, som ersätts av hundförsäkringen, minskar kortet den fasta självrisken med 300 kr per tillfälle. Detta förutsatt att betalning sker med kortet och att man anmäler att betalning skett med kortet vid skadeanmälan till Agria. På kommande faktura kommer det sedan att markeras ut som Agria Skadereglering.

Gratis agriakort

Har du försäkring hos Agria kan du få detta kreditkort helt gratis. De som inte är Agriakund får betala 195 kr per år.

Delbetalning

Hos många veterinärer finns möjligheten med delbetalning. Men oavsett om veterinären erbjuder detta eller inte så kan man välja delbetalning via kortet. Det finns då tre alternativ. För det första går det att skjuta upp betalningen räntefritt i upp till tre månader. För det andra kan delbetalning ske räntefritt i 12 månader och för det tredje kan delbetalning ske i 60 månader med låg ränta.

Delbetalningsmöjlighet är däremot inte något unikt för just detta kort. På flera av de vanligaste kreditkorten i Sverige ges just möjligheten att delbetala skulden via olika alternativ. Det som däremot gör att Agriakortet sticker ut något är att de har delbetalning i upp till 60 månader. Många andra kort har begränsning på delbetalning i upp till 12 eller 24 månader.

Erbjudande

Oavsett vilket kreditkort som tecknas så ges en rad förmåner. Att förmånerna på kreditkortet från Agria är djurrelaterade är knappast någon överraskning. Bland annat ges 5% rabatt på foder hos AniCura och 25% rabatt på grundvaccin hos samma kedja. Rabatt ges även hos Evidensia Djursjukvård och Dogtech. För hästägare ges flera specifika förmåner. Exempelvis ges 5% hos Equi Tours (Sveriges största researrangör mot hästsport) samt 10% rabatt vid hyra av hästlastbil hos Renteo.

Läs mer om agriakortet här.


Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Agria hundförsäkring?

 • Ersätter upp till 120 000 kr
 • Lägst självrisk
 • Stort utbud av tilläggsförsäkringar