Dina Försäkringar hundförsäkring

Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 15% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 6 år

Om Dina Försäkringar och deras hundförsäkring

Det som främst kännetecknar Dina Hundförsäkringar är att de erbjuder ett komplett försäkringspaket. De skriver på hemsidan att Med vår hundförsäkring behövs inte en massa tilläggsförsäkringar och det är tydligt att de satsar på enkelhet och smidighet. Den som tecknar försäkringar får automatiskt en bred veterinärvårdsförsäkring som bland annat ger ersättning för rehabilitering, MR/CT samt Medicin. Delar som vissa andra bolag kräver att man tecknar tilläggsförsäkring för.

Fördelen är enkelheten Inga tillägg behövs, det mesta ingår

Nackdelen med denna försäkringslösning blir just att den inte är så flexibel. Den hundägare som vill pressa priset på premien genom att inte ha vissa försäkringsdelar kan inte göra detta. Dessutom finns inte valbar nivå på självrisken samt att någon ersättning för avlivning inte ingår. På flera punkter får Dina Hundförsäkringar minuspoäng på grund av dess brist på flexibilitet. Kanske har de gjort det lite för enkelt

Karenstid

Precis som alla andra bolag (förutom hos Svedea och ICA) tillämpas 20 dagars karenstid. Hos de flesta går det däremot att undvika denna karenstid genom att uppfylla vissa kriterier. Det går däremot inte hos Dina vilket drar ner betyget.

Ålder

Valpen måste vara minst 6 veckor för att försäkring ska få tecknas. Detta i likhet med alla andra bolag. Veterinärvårdsförsäkringen kan sedan tecknas upp till att hunden är 6år. Den kan sedan behållas livet ut (i likhet med alla andra försäkringar).

Även för livförsäkringen gäller samma ålderskrav. Livförsäkringen gäller sedan till 8 eller 11 års ålder beroende på ras.

Veterinärvård

En fördel med Dina är att de samarbetar med FirstVet. Som hundägare kan man boka ett videomöte med en veterinär och skulle rådet bli att gå till en klinik kommer Dina att betala kostnaden för videomötet. Det är en bra tjänst men inte lika frikostig som andra bolag har det. Det finns försäkringsbolag som har ex erbjuder tre videomöten gratis per år. Ett videomöte kostar från 320 kr per tillfälle.

 • Maxersättning När försäkringen tecknas kan man välja mellan maximal ersättning per år på 50.000 kr eller 25.000 kr. Med 25.000 kr väljer man en av marknadens lägsta nivåer. Med 50.000 kr har man medelnivå.
 • Sänkning En nackdel är att Dina tillämpar sänkning av maxbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen. Detta med 5000 kr/år från att hunden blivit 7 år. Den som har valt ersättningsnivå på 25.000 kr har inte mycket ersättning kvar några år senare. Däremot är lägsta ersättningsbelopp 10.000 kr. Sänkning sker aldrig under den summan.
 • Medicin Det går att få ersättning för medicin, läkemedel för hyposensibilisering samt förbandsmaterial som antingen ges av veterinär eller ordineras för uthämtning på apotek. Detta upp till 3000 kr per år. Det finns bolag som inte ger ersättning alls men av de som ger ersättning har Dina en låg ersättningsnivå.
 • Kastration och Sterilisering Ersättning kan ges om ingreppet varit nödvändigt på grund av vissa diagnoser.
 • MR/CT Ersättning kan ges på upp till 10.000 kr per försäkringsperiod.
 • Rehabilitering Rehabilitering kan ersättas med 3000 kr per försäkringsår.
 • Dolda fel Ersättning kan ges om hunden varit försäkrad hos Dina sedan före fyra månaders ålder och att man sedan haft försäkringen obruten.
 • Avlivning Någon ersättning för avlivning ges inte. Ungefär hälften av försäkringsbolagen ger inte ersättning på denna punkt.

Livförsäkring

I likhet med veterinärvårdsförsäkringen kan livförsäkringen tecknas från 6 veckors ålder. Den kan sedan tecknas fram till och med att hunden är 6 år. Detta är en mycket vanlig nivå på hundförsäkringar. På knappt tio raser gäller livförsäkringen till 8 års ålder. På övriga till 11 års ålder.

Någon sänkning av livbeloppet sker inte utan är samma under hela hundens liv.

Ersättning ges utifrån tecknat livbelopp men maximalt gällande marknadsvärde.

Självrisk

Dina tillämpar enbart en självrisknivå. Det är därmed inte möjligt att välja olika nivå för att därigenom påverka premien. Självrisken har en fast avgift på 2000 kr och en rörlig del på 20 %.

Självriskperioden är 4 månader vilket är i nivå med de flesta bolag. Det finns däremot de ner mot 100 dagar och ett bolag med 365 dagar (Moderna).

Även om Dina marknadsför sin försäkring som komplett så vore valbar nivå på självrisken en fördel.

Pris

Att få ett prisförslag via hemsidan är helt gratis och man binder inte upp sig till något. Genom att fylla i uppgifter om hunden, eventuellt medlemskap i hundklubb samt uppgifter om försäkringstagaren får man ett prisförslag. De som har ett kennelnamn registrerat hos SKK bör istället ringa eller maila försäkringsbolaget för att få offert på avelsförsäkringar.

Tilläggsförsäkringar

På försäkringsbolagets hemsida möts besökaren av texten Med vår hundförsäkring behövs inte en massa tilläggsförsäkringar. Det är tydligt att Dina satsar på att erbjuda en så bred försäkring som möjligt. En försäkring som exempelvis i grunden ger ersättning för rehabilitering, medicin och MR/CT. Se ovan under Veterinärvårdsförsäkring. Därmed erbjuder de inte heller några tillägg utöver livförsäkringen.

Avbokningsskydd Något specifikt tillägg för att få avbokningsskydd finns inte. Däremot går det ändå att få detta skydd hos Dina. Detta genom att ha Hemförsäkring hos samma försäkringsbolag. Man kan då få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommer om du behöver avbryta din resa i förväg för att ta hand om hunden på grund av sjukdom eller skada.

Även om Dina har en bred veterinärvårdsförsäkring så räcker det inte i jämförelse med andra bolag. Flera andra bolag har ett flertal tillägg som kan förbättra och anpassa försäkringen efter försäkringstagarens behov. Det saknas här.

 • Medicin Ersätter kostnader för receptbelagd medicin upp till 6000 kr per år. Detta tillägg kostar 200 kr per år.
 • Rehabilitering Efter en olycka eller sjukdom kan det ta lång tid att träna upp muskler och leder. Med detta tillägg får man ersättning för exempelvis simning, massage och treadmill. Även denna ger ersättning på maximalt 6000 kr per år. Den kostar 100 kr per år.
 • Liv Livförsäkring tecknas så pass ofta att det ibland inte klassas som tilläggsförsäkring. Se mer info om livförsäkringen ovan.
 • Trygghet Skulle hundägaren bli sjuk kan hunden lämnas till hundpensionat och ersättning betalas för detta. Därmed finns det alltid någon som kan se efter hunden. I detta tillägg ingår även avbokningsskydd. Blir hunden akut sjuk i samband med att ägarna ska resa bort kan resan avbokas och delar av kostnaden ersättas. Detta gäller även om ägarna behöver resa hem tidigare och därmed avbryta sin resa. Total ersättning per år är 20.000 kr.
 • Avelsförsäkring Avelsförsäkringen finns i flera nivåer, Avel Silver, Avel Guld Liv och Avel Guld Veterinärvård. Det är en försäkring som vänder sig till de som arbetar med avel och försäkringen kan bland annat kan ge ersättning för dolda fel och förlorad avelsduglighet. Med denna försäkring gäller försäkringsskyddet från valpens första levnadsdag.
 • Användbarhet Om hunden används för ett speciellt syfte kan detta tillägg tecknas. Då ges ersättning om hunden förlorar just den egenskapen som behövs för att utföra sina uppdrag. Det kan exempelvis vara en jakthund eller en ledhund.

Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Dina Försäkringar hundförsäkring?

 • Ingen sänkning på livbeloppet
 • Medicin och MR/CT ingår
 • Rehabilitering ingår