Ica hundförsäkring

Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 15% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 6 år

Om Ica och deras hundförsäkring

I början av 2017 började ICA erbjuda både katt- och hundförsäkring. Detta i ett samarbete med Svedea. Hundförsäkringen hos ICA har därmed flera likheter med hundförsäkringen från Svedea, men det finns även skillnader. Framförallt är Svedeas egen hundförsäkring mer flexibel gällande exempelvis valbar självrisknivå och tilläggsförsäkringar.

De tydligaste fördelarna med hundförsäkring från ICA är att den inte har karenstid, att det inte finns åldersgräns gällande när veterinärvårdsförsäkring kan tecknas samt att ersättningsbeloppet aldrig sänks.

Karenstid

Med hundförsäkring från ICA har man aldrig någon karenstid. Med andra ord gäller försäkringen direkt efter att den tecknats. Detta kan jämföras mot andra försäkringsbolag där det är mycket vanligt med en karenstid på 20 dagar.

Det finns däremot undantag från karenstiden. Detta gäller för Dolda fel samt för vissa rygg- och ledsjukdomar i det fall som försäkringen inte tecknats före 120 dagars ålder.

Ålder

Om hunden är ID-märkt kan veterinärvårdsförsäkringen tecknas från 6 veckors ålder. Detta är en nivå som är lika hos samtliga försäkringsbolag. Fördelen med denna försäkring är att den inte har någon övre åldersgräns. Det går därmed att teckna veterinärvårdsförsäkring oavsett ålder på hunden.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder. Denna kan tecknas upp till en ålder av 4 eller 5 år beroende på vilken ras det handlar om. Den avslutas automatiskt när hunden är 8-12 år (beroende på ras). Det vanligaste är att den gäller till 10 års ålder.

På denna punkt har ICA en något lägre nivå än flera andra bolag då det är vanligt att man kan teckna livförsäkring upp till 7 års ålder.

Veterinärvård

De som har hundförsäkring hos ICA kan tre gånger per år kontakta en veterinär via digitala kliniken FirstVet. Detta utan kostnad. Om behov finns för fler kontakter kan detta ske mot en kostnad.

 • Maxersättning När försärkingen tecknas kan man välja om maxersättning ska vara 30 000 kr eller 60 000 kr.
 • Sänkning Sänkning av ersättningsbeloppet sker aldrig. Därmed är det samma ersättningsbelopp under hela försäkringsperioden.
 • Medicin Ingår upp till gällande ersättningsbelopp på veterinärvårdsförsäkringen.
 • Kastration och Sterilisering Under vissa omständigheter kan ersättning ges för kastration eller sterilisering. Det kan exempelvis vara om en tik får livmodersjukdomar med tydliga symtom.
 • MR/CT Ingår i det fall som veterinär anser det vara nödvändigt för att gå vidare med behandling.
 • Rehabilitering Vid exempelvis diagnostiserad diskbråck eller muskelskada ingår rehabiliteringskostnader upp till 6 000 kr per år.
 • Dolda Fel Ingår i veterinärvårdsförsäkringen förutsatt att hunden varit försäkrad sedan max 120 dagars ålder och att försäkringen sedan dess varit obruten. Det krävs även ett veterinärvårdsintyg från att hunden var mellan 7 och 12 veckor.
 • Avlivning Försäkringen ger upp till 1000 kr i ersättning om hunden måste avlivas och kremeras.

Livförsäkring

Livförsäkringen kan ge ersättning i det fall som hunden dör eller måste avlivas på grund av större skador eller allvarliga sjukdomar. Utöver detta utgår även ersättning om hunden springer bort eller stjäls och är borta mer än 60 dagar.

Ersättningsnivån är då maximalt 9 000 kr. Är hunden registrerad i SKK (Svenska Kennelklubben) höjs maximal ersättningsnivå till 15 000 kr.

Från att hunden är 5,7 eller 9 (beroende på vilken ras det är) börjar en sänkning ske av livförsäkringsbeloppet. Sänkningen är på 20% varje år men ersättningsbeloppet kan aldrig gå under 5 000 kr. Livförsäkringen gäller till hunden är 8,10 eller 12 år (beroende på vilken ras det är).

Självrisk

Både den rörliga och den fasta självrisken kan väljas på två nivåer. Den fasta kan vara 2 000 kr eller 3 000 kr och den rörliga 15 % eller 25 %. Fördelen med att välja en högre självrisk är att försäkringspremien blir lägre.

Om man betalar en självrisk påbörjas en självriskperiod. Skulle ytterligare veterinärvårdskostnader uppkomma under denna tid slipper man betala den fasta självrisken. Denna självriskperiod är 130 dagar.

I jämförelse mot andra bolag ligger ICA på en medelnivå på denna punkt.

Pris

För att se gällande pris på försäkring kan du antingen boka ett telefonmöte med en försäkringsrådgivare eller räkna ut priset online. Via hemsidan fyller du bland annat i ras, ålder, kön och om hunden är kastrerad eller inte. Utöver detta om tilläggsförsäkring önskas samt var i landet som försäkringstagaren är skriven. Ett prisförslag kommer därefter att presenteras.

Rabatter

 • Bonus på premien De som har medlemskort eller kreditkort från ICA får bonus (1%) på hela försäkringspremien.

Tilläggsförsäkringar

Någon tilläggsförsäkring utöver livförsäkringen kan inte tecknas till denna hundförsäkring. Till viss del beror det på att det i grundskyddet ingår ersättning för mediciner, MR/CT och rehabilitering. Punkter som man i vissa fall måste teckna tillägg för. Men samtidigt är saknas den flexibilitet som tilläggsförsäkringar kan ge.

De som söker efter tilläggsförsäkringar rekommenderas istället teckna hundförsäkring hos Svedea. Försäkringarna är mycket lika på flera punkter men hos Svedea finns möjlighet till fler rabatter och flera olika tilläggsförsäkringar.


Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Ica hundförsäkring?

 • ICA-bonus på premien
 • Ingen sänkning av ersättningsnivån
 • Ingen karenstid