Lassie hundförsäkring

Maxersättning: 150 000 kr
Maxersättning minskas: NEj
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: 1 800 kr eller 3500 kr & 15% eller 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas:

Om Lassie och deras hundförsäkring

Lassies hundförsäkring har fått toppbetyg i flera oberoende jämförelser. Det beror framförallt på att de erbjuder Sveriges högsta belopp på veterinärvårdsförsäkringen samtidigt som både karenstiden och självriskperioden är bland de bästa i landet.

Försäkringen erbjuds på tre nivåer (Mini, Mellan och Stor) och som tillägg kan livförsäkring tecknas. Oavsett val av nivå kan rabatt ges via ett poängsystem som ger hundägaren kunskap om preventiva åtgärder som minskar risken för olyckor. Ett system som därmed både ger rabatt och minskad olycksrisk.

Karenstid

Lassie tillämpar karenstid på 14 dagar. Det innebär att någon ersättning inte kan utgå från försäkringen under de första 14 dagarna efter att försäkringen har tecknats. Någon karenstid uppstår däremot inte vid byte till Lassie från ett annat försäkringsbolag.

Karens tillämpas inte heller om valpen försäkras inom 120 dagars ålder och att det i detta fall finns ett aktuellt veterinärintyg (max 7 dagar gammalt) som inte har anmärkningar.

Ålder

Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas från och med att hunden är 6 veckor – i likhet med de flesta hundförskäringar. Någon övre gräns finns inte vilket gör att försäkring kan tecknas oavsett ålder på hunden.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder. Detta upp till 5 år för de flesta raser och upp till 4 år på vissa raser. Den upphör sedan vid antingen 8,10 eller 12 års ålder beroende på ras.

Veterinärvård

Lassies hundförsäkring kan tecknas på tre nivåer. Utöver detta val kan livförsäkring tecknas som tillval.

Försäkringsdelar som finns hos alla tre nivåer

 • First Vet – Obegränsad tillgång till veterinär via webkamera
 • Tandsjukdomar – Täcks av veterinärvårdsförsäkringen
 • Dolda fel – Om hunden har blivit undersökt av veterinär innan en ålder av 120 dagar samt att försäkringen varit obruten.
 • FORL/TR – Börjar gälla efter 12 månaders karenstid från dagen då försäkringen tecknades.
 • Ingen sänkning – Veterinärvårdsbeloppet sänks inte över tid.

Nedan presenteras skillnaderna mellan Mini, Mellan och Stor.

Mini

Ger ett grundläggande veterinärvårdsskydd men ger inte ersättning vid exempelvis behov av mediciner eller rehabilitering.

 • Veterinärvård 30 000 kr
 • Dolda Fel 30 000 kr

Mellan

Den mest populära hundförsäkringen hos Lassie. I jämförelse mot ”Mini” ges ersättning vid betydligt fler tillfällen.

 • Veterinärvård 60 000 kr
 • Dolda fel 60 000 kr
 • Avancerad Diagnostik (MR/CT) 60 000 kr
 • Kejsarsnitt 60 000 kr
 • Medicin, Rehabilitering 6 000 kr
 • Specialfoder 3 000 kr

Stor

Innehållsmässigt är det ingen skillnad mellan Mellan och Stor. Däremot skiljer det kraftigt i ersättningsnivåer.

 • Veterinärvård 150 000 kr
 • Dolda fel 150 000 kr
 • Avancerad Diagnostik (MR/CT) 150 000 kr
 • Kejsarsnitt 150 000 kr
 • Medicin 150 000 kr
 • Rehabilitering 12 000 kr
 • Specialfoder 6 000 kr

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ersättning om hunden avlider, eller om veterinär anser att den bör avlivas, på grund av sjukdom eller olycka. Ersättningsnivån grundas på marknadsvärdet vilket exempelvis avgörs av ras, ålder och avelsmeriter.

När försäkringen tecknas anges inköpspris vilket därmed är det belopp som försäkras. Detta belopp kan sedan höjas av kunden om hunden förväntas ha fått ett högre marknadsmässigt värde. I likhet med veterinärvårdsförsäkringen sker ingen sänkning av ersättningsbeloppet över tid.

En fördel, i jämförelse med flera andra hundförsäkringar, är att avlivning på grund av led- och skelettsjukdomar ersätts via livförsäkringen. Det vanligaste är nämligen att ersättning ges vid ”vissa sjukdomar” och att hunden måste ha haft livförsäkring sedan 4 månaders ålder för att ersättning ska ges. På denna punkt är alltså Lassie mer generös.

Vilka åldersgränser som finns kring livförsäkringen kan läsas högre upp i artikeln under rubriken ”Ålder”.

Självrisk

Det finns två nivåer att välja mellan både på fast och rörlig självrisk. På den fasta går det att välja mellan 1500 kr och 3500 kr. Den rörliga kan väljas på 15 % eller 25 %.

När ett prisförslag tas fram via hemsidan väljs även självrisknivå. Högre självrisknivå skapar en lägre premie men innebär istället högre kostnad om veterinärvård behövs.

Självriskperiod

Med 365 dagar har Lassie Sveriges längsta självriskperiod. Detta tillsammans med försäkringsbolagen Folksam och ManyPets.

Om försäkringen utnyttjas vid ett besök hos en veterinär startar självriskperioden. Under följande 365 dagarna behöver enbart den rörliga självrisken betalas vid veterinärbesök. Den fasta självrisken betalas alltså inte under självriskperioden.

Pris

Via hemsidan går det snabbt och enkelt att få fram prisförslag på hundförsäkringen. Klicka på ”Få ditt prisförslag” och svara på frågor kring hunden. Detta exempelvis om dess ålder, om den är kastrerad, ras och om det är en tik eller hane.

Ett prisförslag kommer sedan att presenteras utifrån de tre försäkringsnivåerna som erbjuds. Vid varje nivå finn även förklaringar på vad som ingår. Det är i detta läge som nivå på självrisk väljs och livförsäkring tecknas.

Rabatter

Lassie gör det ”enklare än någonsin för dig att ta bättre hand om ditt djur, långt innan olyckan är framme”. Det sker via artiklar och material, i appen, som hjälper hundägaren att minska risken för olyckor samt agera rätt när olyckan är framme. En kunskap som därmed minskar risken att ersättning behöver sökas vilket premieras av försäkringsbolaget. De som tar del av materialet får poäng och som mest kan detta resultera i 25 % lägre pris på premien.

Tilläggsförsäkringar

Den enda tilläggsförsäkring som kan tecknas är livförsäkringen – se ovan. Istället för att erbjuda flera olika tillägg så har Lassie tre försäkringspaket med olika stort försäkringsskydd.


Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Lassie hundförsäkring?

 • Topprankad av Konsumenternas
 • Kan tecknas oavsett ålder på hunden