Moderna hundförsäkring

Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 900 kr & 15% - 3600 kr & 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp tom 8 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 8 år

Om Moderna Försäkringar och deras hundförsäkring

Många försäkringsbolag erbjuder en veterinärvårdsförsäkring som sedan kompletteras med tilläggsförsäkringar för att skapa ett passande försäkringsskydd. Hos Moderna har de istället valt att erbjuda tre paketlösningar. Enkel, Dubbel och Trippel Veterinärvård.

Med försäkringen Dubbel Veterinärvård och Trippel Veterinärvård ges ersättning för bland annat rehabilitering, medicin samt MR/CT något som man annars ofta måste teckna tillägg för.

Försäkringspaketet Trippel Veterinärvård är en mycket komplett hundförsäkring som även fått högst betyg 4,4/5 i en jämförelse av oberoende Konsumenternas.

En punkt som särskiljer Moderna mot dess konkurrenter är självriskperioden. Med hela 365 dagar har de mer än dubbelt så lång självriskperiod mot bolaget som kommer tvåa på denna punkt.

Karenstid

Karenstiden är i regel 20 dagar hos Moderna. Från och med att försäkringen tecknas tar det alltså 20 dagar till att den kan ge ersättning. Däremot går det att undvika denna karenstid om:

 • Hunden försäkras innan den blivit 12 veckor.
 • Om det vid köptillfället funnits ett veterinärintyg som inte hade några anmärkningar. Detta intyg ska då inte vara äldre än 7 dagar.

Vid byte mellan försäkringsbolag uppkommer inte någon ny karenstid.

OBS: Det är ingen karens vid skada till följd av olycksfall.

Ålder

I likhet med alla andra hundförsäkringar kan en valp inte försäkras före sex veckors ålder. Högsta ålder får maximalt vara 7 år för att veterinärvårdsförsäkring ska kunna tecknas. Den kan sedan behållas livet ut. Detta är i nivå med många andra försäkringsbolag även om det finns de bolag som inte har någon övre åldersgräns för nyteckning.

Gällande livförsäkringen går även den att teckna från 6 veckors ålder och fram till att hunden är sju år. Den gäller sedan till hunden blivit 8 eller 10 år beroende på ras.

Veterinärvård

Moderna erbjuder tre olika försäkringspaket. Det är Enkel Veterinärvård, Dubbel Veterinärvård och Trippel Veterinärvård.

Utöver skillnader i maximalt ersättningsbelopp så ger Dubbel och Trippel Veterinärvård även ersättning för bland annat medicin, MR/CT samt rehabilitering.

En fördel med Moderna är att de har samarbete med FirstVet. Man kan då få kontakt med veterinär via webkamera/mobil och få enklare hjälp. Detta upp till tre gånger gratis varje år.

 • Maxersättning Den grundläggande försäkringen heter Enkel Veterinärvård. I detta fall är maximalt ersättningsbelopp per år 30 000 kr. Vill man ha ett större försäkringsskydd väljs istället Dubbel Veterinärvård som har ersättningsnivå på 60 000 kr eller Trippel på 90 000/120 000 kr.
 • Sänkning Någon sänkning av maxbeloppet sker inte. Så länge som hunden är försäkrad kan man alltså få ut det totala försäkringsbeloppet per år. Detta kan ses som en fördel då det är enkelt för försäkringstagaren att veta vilken nivå som ersättning kan ges på.
 • Medicin Enkel Veterinärvård ger ersättning för förbandsmaterial och medicin som används vid behandling hos legitimerad veterinär. Dubbel/Trippel ger även ersättning för receptbelagd medicin upp till veterinärvårdsbeloppet. Här skiljer sig Moderna positivt mot många konkurrenter då de flesta har betydligt lägre ersättningsnivå på receptbelagd medicin. Kastration och Sterilisering Om ingreppet måste ske på grund av medicinska indikationer kan detta ersättas. Detta gäller oavsett försäkringsnivå.
 • MR/CT Enkel Veterinärvård ger inte ersättning för MR/CT, strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Med Dubbel veterinärvårdsförsäkring går det att få ersättning för MR/CT på 7000 kr/år. På Trippel är ersättningsnivån 15 000 kr.
 • Rehabilitering Enkel Veterinärvård ger ingen ersättning för rehabiliterande insatser. Dubbel och Trippel Veterinärvård ger upp till 7000 kr i ersättning per år.
 • Dolda fel Med Enkel Veterinärvård ges aldrig någon ersättning för Dolda Fel. På Dubbel och Trippel kan ersättning ges förutsatt att hunden varit försäkrad hos Moderna sedan före en ålder av 4 månader och att försäkringen sedan dess inte varit bruten. För att ersättning ska gå att få krävs att det finns ett veterinärvårdsintyg som utförts mellan 7-12 veckors ålder på hunden.
 • Avlivning Kostnader för avlivning ersätts inte. De flesta försäkringsbolag ger ersättning för avlivning i det fall som veterinär råder till detta. Däremot är ersättningsnivån bara på 1 000-3 000 kr i detta fall. Men det är ändå trots allt en kostnad som försäkringstagarna hos Moderna måste betala själva.
 • Inackordering I Trippel ingår kostnad för inackordering på hundpensionat om du (enligt läkares bedömning) inte kan ta hand om din hund.

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan ersättning betalas ut om hunden skulle avliva innan en viss ålder. Detsamma gäller om hunden måste avlivas enligt rekommendation från veterinär. Det går även att få ersättning om hunden förlorar sin användbarhet (ex. ledhund).

I grunden beräknas livbeloppet (ersättningen) på hundens marknadsvärde. Det betyder att bland annat ras samt meriter från utställningar avgör beloppet.

När livförsäkringen tecknas kan ett belopp väljas som livbelopp. Skulle sedan hunden få meriter genom livet kan livbeloppet höjas eftersom värdet på hunden ökar. Är det en blandras eller om hunden är oregistrerad kan livbeloppet aldrig överstiga 10.000kr. Någon sänkning sker aldrig av livbeloppet.

Livförsäkringen kan tecknas från att hunden är 6 veckor och fram till 7 års ålder. Den gäller sedan till upp till 10 års ålder. För vissa hundraser gäller den till 8 års ålder.

Självrisk

Oavsett vilken nivå på försäkring som väljs hos Moderna så går det att välja mellan flera olika självrisknivåer. Att välja en hög självrisk innebär att premien blir lägre. Samtidigt bör man aldrig välja en så hög självrisk att man inte ger hunden vård på grund av för höga självriskkostnader.

Den lägsta självrisknivån är 750 kr i fast avgift och 15 % av den totala kostnaden. Den högsta nivån är 3000 kr och 25 %. Skulle skadan på hunden vara orsakad av rovdjur behöver inte någon självrisk betalas.

En mycket stor fördel med Moderna är deras självriskperiod. I jämförelse mot andra bolag är deras självriskperiod 2-3 gånger bättre. Här är nämligen självriskperioden på hela 365 dagar. Av de jämförda bolagen kommer Svedea på andra plats med 130 dagar.

Inom denna period behöver man som försäkringstagare bara betala en fast självrisk. Detta betyder alltså att man max betalar en fast självrisk varje år. (eller period på 365 dagar)

Pris

Via hemsidan är det mycket enkelt att räkna ut vilket priset skulle bli på försäkringen. Det som anges är ras, kön, inköpspris, födelsedatum och försäkringstagarens personnummer. Har man däremot redan en hund- eller kattförsäkring hos Moderna bör man kontakta kundtjänst för att få en tydligare offert. Detta eftersom de kan ge en viss mängdrabatt.

Rabatter

 • Ålder Är valpen inte äldre än 6 månader ges 25% rabatt under första försäkringsåret
 • Kastrering Är tiken kastrerad ges 10 % rabatt både på veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.
 • Villkorsgaranti De som byter till Moderna, från ett annat försäkringsbolag, innefattas av deras villkorsgaranti. En garanti som gäller under första försäkringsåret och innebär att man aldrig kan få sämre försäkringsskydd än tidigare. Om hunden behöver vård som den föregående veterinärvårdsförsäkringen skulle ersatt, men som inte ingår hos Moderna, kommer bolaget att ge ersättning utifrån de äldre villkoren.

Tilläggsförsäkringar

 • Livförsäkring Livförsäkring är den enda tilläggsförsäkring som kan tecknas hos Moderna. Se ovan för mer info.
 • Avbokning av resa Någon specifik hundreseförsäkring går inte att teckna. Däremot kan man få ersättning för avbokad resa (om hunden blir sjuk) om man även har något av följande försäkringar hos Moderna Utökad reseförsäkring, Hemförsäkring, Villahemförsäkring Medium eller Large.
 • Användbarhet Någon specifik användbarhetsförsäkring går inte att teckna. Detta ingår istället i grunden hos livförsäkringen, vilket det inte gör hos alla andra försäkringsbolag.

En orsak till att Moderna har så få tilläggsförsäkringar är att de istället byggt tre försäkringslösningar. Detta med Enkel Veterinärvård, Dubbel Veterinärvård och Trippel Veterinärvård. Genom att välja någon av de två sista kan man få ersättning för rehabilitering, medicin och MR/CT. Detta är delar som i vissa fall måste tecknas som tilläggsförsäkringar.


Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Moderna hundförsäkring?

 • Självriskperiod på hela 365 dagar
 • ”Allt i ett” med Dubbel/Trippel Veterinärvård
 • Bäst i Test av Konsumenternas & Hundförsäkring.nu