Svedea hundförsäkring

Maxersättning: 90 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 4 500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 5 år

Om Svedea och deras hundförsäkring

Det som främst kännetecknar hundförsäkringen från Svedea är att den är mycket flexibel gällande innehåll och pris. Utöver veterinärvårdsförsäkringen finns ett stort antal tilläggsförsäkringar. Bland annat går det att teckna reseförsäkring (vilket inte alla försäkringsbolag har) samt Sveriges mest omfattande rehabiliteringsförsäkring. En fördel är även att man har till tillgång till FirstVet videokonferens med veterinär.

Det finns ingen övre åldersgräns för att få teckna veterinärvårdsförsäkring och både maxersättning och självrisknivåer kan väljas på olika nivåer för att därigenom påverka premien. Det finns även ett flertal rabatter som kan pressa priset en hel del.

Nackdelen är livförsäkringen som måste tecknas innan hunden fyllt 4 eller 5 år och som har en ersättningsnivå som sänks med 20 % per år från en viss ålder.

Karenstid

Svedea är det enda försäkringsbolaget (2016) som inte tillämpar någon karenstid. Det betyder att hunden är försäkrad från och med samma dag som försäkringen tecknas. Alla andra har en karenstid på 20 dagar även om det i många fall går att undvika denna om försäkringen tecknas på en valp i väldigt låg ålder. Men då Svedea är ensam om att helt vara utan karenstid ges högsta betyg på denna punkt.

Ålder

Valpen måste vara minst 6 veckor innan försäkringen kan tecknas. Detta i likhet med alla andra försäkringsbolag. Fördelen sitter däremot att Svedea inte har någon övre gräns på veterinärvårdsförsäkringen. Det går därmed att försäkra hunden oavsett ålder.

Livförsäkringen kan även den tecknas från 6 veckors ålder. Däremot dras betyget ner gällande högsta ålder för livförsäkringen. För vissa raser är gränsen 4 år och för andra 5år. Detta medan flera andra bolag har gränsen på 6-7 år.

Livförsäkringen upphör att gälla vid 8,10 eller 12 års ålder beroende på ras. För de raser där gränsen är 12 år har Svedea en mycket generös gräns. Det är enbart enstaka bolag som har livförsäkring upp till 12 år.

Veterinärvård

En fördelaktig funktion som Svedea har är FirstVet. Genom videomöten med veterinär kan man snabbt få rådgivning vid enklare åkommor. Detta är gratis tre gånger per år och kan undvika onödiga besök hos veterinären. Punkterna nedan gäller vid besök hos klinik.

 • Maxersättning Svedea erbjuder sina kunder att välja mellan tre ersättningsnivåer. Det är 25.000 kr, 50.000 kr och 75.000 kr. Det är positivt att de erbjuder flera olika nivåer. Högsta nivån är godkänd även om det finns bolag med ersättning upp till 120.000 kr.
 • Sänkning Någon sänkning av ersättningsbeloppet sker aldrig. Så länge som hunden är försäkrad kan man alltså få upp till angivet ersättningsbelopp.
 • Medicin I det fall som en legitimerad veterinär ger recept på medicin kan ersättning fås för detta. Här finns ingen kostnadsbegränsning vilket är positivt.
 • Kastration och Sterilisering Ersättning för kastrering och sterilisering kan ske under vissa förutsättningar. Detta i likhet med de flesta andra hundförsäkringar.
 • MR/CT Ersättning går att få för MR- samt CT-undersökningar. Detta om en veterinär bedömer att det måste ske för att man ska kunna ställa en diagnos/behandlingsplan.
 • Rehabilitering Någon ersättning för rehabilitering ingår inte i veterinärvårdsförsäkringen. Däremot går det att teckna försäkringspaketet XL som år 2016 hade marknadens mest omfattande rehabiliteringsförsäkringar, enligt dem själva. Rehabilitering går att teckna i två nivåer.
 • Dolda fel Det går att få ersättning för dolda fel men det krävs då att hunden varit försäkrad hos Svedea sedan före 4 månaders ålder. Man ska även haft försäkringen utan avbrott och veterinärvårdsbesiktning ska ha skett mellan åldern 7-12 veckor.
 • Avlivning Ersättning på 1000 kr går att få vid avlivning. I likhet med alla andra försäkringar krävs det att veterinär rekommenderat att avlivning ska ske.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ersättning om hunden avlider eller om veterinär anser att avlivning behöver ske. Ersättningen uppgår till angivet försäkringsbelopp. Däremot kan det aldrig vara mer än marknadsvärdet.

Försäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder och upp till 4 eller 5 års. Den räcker sedan till en ålder av 8,10 eller 12 år (beroende på ras). Ersättningen sänks med 20 % varje år från att hunden blivit 5,7 eller 9 år (beroende på ras). Det lägsta beloppet som går att få från livförsäkringen är 5000 kr. Om en sänkning sker som gör att beloppet blir under 5000 kr upphör livförsäkringen.

I jämförelse med andra bolag är åldersgränsen på 4-5 år något lågt. Det kompenseras däremot med att ersättning i vissa fall kan ges upp till 12 års ålder.

Självrisk

zDen lägsta självrisken som går att ha hos Svedea är en fast avgift på 1500 kr och rörlig avgift på 15 %. Det betyder att de ligger i nivå med de bättre hundförsäkringarna på denna punkt. Den högsta nivån som kan väljas är 4500 kr i fast avgift och 25 % i rörlig. Det är bland de högre vilket gör att Svedea har ett bra spann mellan de olika nivåerna man kan välja.

Självriskperioden är 130 dagar vilket är medel. Det finns bolag med självriskperiod på 100 dagar men även de med hela 365 dagar.

De får därmed mycket bra betyg gällande självrisk och medelbetyg gällande självriskperiod.

Pris

År 2017 genomförde Råd & Rön en prisjämförelse på försäkringar för Labrador Retriever, Chichuahua och Jämthund hos åtta olika försäkringsbolag. Detta både på tik och hane inom de olika raserna. Av dessa sex jämförelser var Svedea billigast på fem. Det är alltså tydligt att Svedea kan rekommenderas till de som söker en riktig billig hundförsäkring.

Vad hundförsäkringen kostar hos Svedea beror på flera faktorer. Den enklaste vägen att kontrollera priset är att ange information om hunden på deras hemsida för att därefter få ett kostnadsförslag. Bland annat avgörs priset av ålder, ras och om hunden är kastrerad eller inte.

 • Valprabatt Försäkra valpen innan fyra månaders ålder och få 30 % rabatt
 • Uppfödare Uppfödare får i regel 30 % rabatt redan från första hunden som försäkras
 • Många försäkringar Få 10-20 % rabatt om tre eller fler hundar försäkras
 • Kastrering Få 10 % rabatt om hunden är kastrerad
 • Kompetens Få 20 % rabatt om du är veterinär eller jobbar som sjukvårdare på djursjukhus

Tilläggsförsäkringar

 • Livförsäkring Få ersättning om hunden avlider eller måste avlivas. Ger även ersättning om hunden blir stulen eller om den springer bort.
 • Rehab Kan ge ersättning för effektiv rehabilitering efter skada eller sjukdom. Man kan välja rehabilitering i två storlekar. Svedea har enligt dem själva Marknadens mest omfattande rehabiliteringsförsäkring vilket fås om man väljer Rehab XL.
 • Reseförsäkring Kan ge ersättning för avbokningskostnader (upp till 75 %) om en resa måste avbokas i det fall som hunden blir akut eller livshotande sjuk. Det samma gäller om ägaren behöver avbryta en resa för att snabbt komma hem. Om hunden är med på resan kan ersättning betalas ut för Förlängd vistelse om hunden behöver vård och inte kan transporteras hem enligt planerna. Under resan ingår även undersökning, vård och behandling. Skulle hundpasset försvinna ges ersättning på max 500 kr.
 • Avelsförsäkring Kan ge ersättning för fertilitetsutredning på tikar eller hanar som varit tänkta att använda inom avel. Man kan även få ersättning för förlorad avelsförmåga eller om man måste vara hemma och sköta om sjuk valp.
 • Användbarhetsförsäkring För jakthundar, ledhundar, servicehundar m.m. kan det vara en fördel att teckna användbarhetsförsäkring. Ersättning går då att få om hunden förlorar den unika förmågan som behövs för att utföra de specifika uppgifterna. Kan även ge ersättning om hunden springer bort.

Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Svedea hundförsäkring?

 • Ingen sänkning av veterinärvårdsbeloppet
 • Sveriges mest omfattande rehabiliteringsförsäkring
 • Billigast enligt Råd & Rön