Sveland hundförsäkring

Maxersättning: 100 000 kr
Maxersättning minskas: Till 60 000 kr vid 10 års ålder
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 2 700 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp tom 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 6 år

3.7

Om Sveland och deras hundförsäkring

Sveland erbjuder två hundförsäkringar. Den ena är Favorit där både ersättningsnivån och självrisken kan anpassas efter önskemål. Utöver det kan den förbättras med vissa tilläggsförsäkringar.

Den andra är Sveland Maximal som får bra betyg tack vare högt ersättningsbelopp och att exempelvis rehabilitering och medicin ingår. Denna har även fått bra betyg i andra oberoende recensioner.

En fördel med Sveland är att de erbjuder så många olika specialförsäkringar vilket gör att man lätt kan hitta en försäkring som passar. Detta oavsett om försäkringen ska vara anpassad till en jakthund, vara extra billig eller ha hög ersättningsnivå.

Karenstid

Som standard är det 20 dagars karenstid. Den går däremot att undvika om försäkringen tecknas senast tio dagar efter överlämnandet och innan valpen max är 4 månader gammal. Vid köpet måste då funnits ett veterinärvårdsintyg som max varit 7 dagar gammalt.

Ålder

Svelands hundförsäkring kan tecknas från att hunden är 6 veckor och fram till att hunden är 6år. Detta gäller även livförsäkringen. Livförsäkringen slutar att gälla när hunden är 8 eller 10 år beroende på ras.

Är hunden äldre än sju år kan man teckna Sveland Olycksfall som enbart ger ersättning vid olycksfallsskador. Genom detta kan även äldre hundar försäkras om än med sämre skydd. De som vill ha komplett skydd får däremot välja annat bolag då det finns försäkringsbolag som inte har någon övre åldersgräns på hunden för att man ska få teckna veterinärvårdsförsäkring.

Veterinärvård

Favorit är den hundförsäkring som Sveland säljer mest av. Men den som vill ha ett bättre ekonomiskt skydd bör välja Maximal, som på flera punkter är betydligt bättre.

Maxersättning

Favorit Favorit kan väljas med maximal ersättning på 20.000 kr, 40.000 kr och 60.000 kr. Med 20.000 kr har Sveland marknadens lägsta nivå på maxersättning. Det är inte en nivå som rekommenderas men som skapar lägre premie.

Maximal Väljs istället Maximal ges en maxersättning på 100.000 kr vilket är näst bäst på marknaden.

Sänkning

Favorit Någon sänkning av maxbeloppet sker aldrig.

Maximal Från att hunden är 10 år sänks beloppet till 60.000 kr.

Medicin

Favorit Ersättning kan utgå för det material som veterinären använder när hunden behandlas.

Maximal Utöver ersättning vid behandling ges även ersättning för ordinerad medicin upp till 5000 kr per år. Ersättningen är på 75 % av kostnaden för medicinen.

Kastration och Sterilisering

Ersättning ges enbart om ingrepp behöver göras på grund av vissa specifika diagnoser.

MR/CT

Favorit Kan ersätta kostnaden för MR, CT och scientografi med upp till 5000 kr/år. Ersättningen är då 50 % av den totala kostnaden.

Maximal Ersättning ges om veterinär anser att det är nödvändigt för att en medicinsk diagnos ska kunna ställas.

Rehabilitering

Favorit Ingen ersättning utgår för rehabilitering

Maximal Kan ge ersättning med upp till 5.000 kr per år

Dolda Fel

Dolda fel ingår om försäkringen tecknades hos Sveland innan fyra månaders ålder på hunden. Därefter ska man haft försäkringen utan avbrott. Det krävs även att ett veterinärvårdsintyg, utan anmärkningar, fanns vid köptillfället. Det ska då max vara sju dagar gammalt.

Avlivning

Favorit Det enda som ersätts är obduktion i det fall som försäkringsbolaget begär sådan

Maximal Ersättning kan ges för avlivning samt kremering. Detta upp till 1.500 kr.

Livförsäkring

Favorit Här är självrisken valbar. Som lägst kan man ha 1600 kr i fast avgift och utöver det tillkommer en rörlig avgift på 15 %. Det gör att de har en av marknadens lägsta självrisker. Den högsta självrisken är 2500 kr i fast och 25 % i rörlig avgift.

Maximal Självrisken är alltid 2.500 kr och 25%.

Självriskperioden är 125 dagar vilket kan ses som en standard. Det finns däremot bolag med längre självriskperiod. Under denna period betalas enbart en enda fast självrisk.

Självrisk

Oavsett försäkringsnivå kan försäkringstagaren välja mellan olika självrisker. Den lägsta nivån är 1800 kr i fast avgift och 20% i rörlig. Den högsta självrisknivån är 3000 kr i fast avgift samt 20 % i rörlig.

Självriskperioden är 125 dagar vilket är en mycket vanlig nivå. Under denna tid kan maximalt en fast självrisk betalas. Den rörliga självrisken måste däremot alltid betalas.

Pris

Enklaste sättet att se aktuellt pris är att göra en beräkning via hemsidan. Där anger man bland annat ras, födelsedata, kön och vad hundens primära användningsområde är. Att få en prisuppgift tar inte mer än någon minut.

 • Unghundar Om försäkringen tecknas innan hunden fyllt 4 månader ges upp till 40% på första årets premie. I detta fall ingår även försäkringstillägget Rehabilitering gratis. Försäkras en unghund innan en ålder på 16 månader ges rabatt på upp till 20%. Även här ingår Rehabilitering.
 • Skadefria år ger upp till 20% För varje skadefritt år får man 5% rabatt. Detta upp till 20% på gällande premie.
 • Webbrabatt Om försäkringen tecknas via webben ges 10% rabatt första året

Tilläggsförsäkringar

 • Medicin Kan tecknas till Favorit och innebär att man får 75% av kostnaden betald upp till 3.000 kr per år.
 • Rehabilitering Kan tecknas till Favorit och innebär att man får max 3.000 kr i ersättning per år.
 • Sveland Hund Special En försäkring för de som nöjer sig med ett mindre ekonomiskt skydd. Ett billigt alternativ för de som accepterar lägre ersättningsnivåer och färre tillfällen som försäkringen ger ersättning.
 • Hund Olycksfall Ersätter enbart olycksfallsskador. Det kan exempelvis vara bitskador, förgiftning eller trafikolyckor. Den kostar bara 499 kr men ger alltså betydligt mindre skydd än en heltäckande veterinärvårdsförsäkring.
 • Personolycksfall Ger ersättning om hunden skadar den som vårdar hunden (familj eller hundvakt)
 • Jägarhund En anpassad försäkring för jakthunden
 • Kennel Försäkring för de som driver kennel
 • Flock En gruppförsäkring för de som har många hundar.
 • Säljansvarsskydd Försäkring för uppfödare för att skydda sig mot Dolda fel.

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Sveland?

 • Tre olika försäkringsnivåer
 • Upp till 100 000 kr i ersättning (Svealand Maximal)
 • Ingen sänkning av livbelopp (Svealand Maximal)