Hundförsäkring.nu

Folksam

Folksam

4.5

Maxersättning: 75 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 25% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp tom 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 6 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Folksam?

  • Minst 40 % nyteckningsrabatt för valpar som ej fyllt ett år
  • Samma veterinärvårdsbelopp hela livet
  • Kostnadsfri veterinärrådgivning genom FirstVet

Om Folksam och deras hundförsäkring

Folksam erbjuder hundförsäkring i tre olika nivåer. Det är Bas, Mellan och Stor. Det som skiljer försäkringarna åt är främst ersättningsnivåer och i vilka tillfällen som ersättning ges vid veterinärvård. Bas är mycket grundläggande och ger inte speciellt mycket extra. I en oberoende jämförelse av Konsumenternas fick Bas bara 2,4 av 5 i betyg. Därmed rekommenderas istället Mellan eller Stor.

Karenstid

Karenstiden är 20 dagar (som de flesta bolag). Man slipper däremot den om försäkringen tecknas innan hunden blivit 12 veckor gammal och att det vid köptillfället funnits ett veterinärintyg som maximalt är 4 månder gammalt.

Ålder

I likhet med alla andra försäkringsbolag erbjuder Folksam hundförsäkring från att hunden är 6 veckor. Veterinärvårdsförsärking kan tecknas fram till att hunden är 6 år. Samma gräns gäller för livförsäkringen. Livförsäkringen slutar däremot att gälla när hunden är 8-10 år (beroende på ras). Då det finns bolag som inte har någon övre gräns för veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkring som gäller längre ges medelbetyg.

Veterinärvård

De tre försäkringsnivåerna skiljer sig på ett flertal punkter inom Veterinärvård. Bas ger en enkelt grundläggande skydd medan Stor ger ett betydligt bättre skydd.

Maxersättning

Bas 25.000 kr

Mellan 50.000 kr

Stor 75.000 kr

Valfrihet är bra och detta skapar möjlighet till att välja låg till medelhög ersättningsnivå. Maxersättningen sänks inte när hunden blir äldre.

Medicin

Bas Ersättning går att få för det material (medicin & förband) som används vid behandling.

Mellan Utöver vad som ingår i Bas går det även att få ersättning för receptbelagda mediciner som veterinär ordinerar. Detta upp till 3000 kr/år

Stor Se Mellan men med ersättningsbelopp på 5000 kr/år

Kastration och Sterilisering

Oavsett försäkringsnivå ersätts kostnad för kastration och sterilisering enbart om veterinär anser det vara nödvändigt utifrån medicinska indikationer. Dessa måste då först dokumenteras av veterinär och godkännas av Folksam innan ingrepp får genomföras mot ersättning.

MR/CT

Bas Ersättning ges inte för MR, CT samt strålning och cellgiftsbehandling.

Mellan Ersättning kan ges upp till 5.000 kr per år

Stor Ersättning kan ges upp till 7.000 kr. Vid cellgiftsbehandling och strålning är summan 10.000 kr/år.

Rehabilitering

Bas Ersättning ges inte för rehabiliterande åtgärder efter skada eller sjukdom

Mellan Maximal ersättning är 3.000 kr/år

Stor Maximal ersättning är 5.000 kr/år

Dolda Fel

Oavsett försäkringsnivå ingår Dolda Fel. Men det förutsätter att försäkringen tecknats hot Folksam innan hunden blivit 12 veckor samt att man haft försäkringen hos dem obruten sedan dess. Vid leverans ska det även funnits ett veterinärvårdsintyg utan anmärkningar. Intyget ska maximalt varit 7 dagar gammalt.

Avlivning

Bas Ersättning för avlivning eller kremering går ej att få

Mellan Ersättning ges inte

Stor Ersätter upp till 1000 kr om veterinär avgör att avlivning bör ske utifrån en skada eller sjukdom som skulle vara ersättningsbar från försäkringen.

Livförsäkring

Livförsäkring kan tecknas från att hunden är 6 veckor gammal och fram till att den är 6 år. Den gäller sedan till hunden är 8 eller 10 år, beroende på ras. Det vanligaste är 10 år. Varje år, från att hunden är 7 år, sänks livbeloppet med 20 %. Som lägst kan det vara 5000 kr innan det helt upphör.

Självrisk</h2

Oavsett försäkringsnivå kan försäkringstagaren välja mellan olika självrisker. Den lägsta nivån är 1800 kr i fast avgift och 20% i rörlig. Den högsta självrisknivån är 3000 kr i fast avgift samt 20 % i rörlig.

Självriskperioden är 125 dagar vilket är en mycket vanlig nivå. Under denna tid kan maximalt en fast självrisk betalas. Den rörliga självrisken måste däremot alltid betalas.

Pris

Via hemsidan går det snabbt att få ett prisförslag på försäkringen. Det som anges är då bland annat ras, kön, födelsedata och försäkringstagarens personnummer. Därefter väljs försäkringsnivå, vald självrisk samt uppgifter om hunden så som hälsodeklaration och uppgifter om ev. tidigare försäkringsbolag.

Tips: Den som har sitt boende försäkrat hos Folksam får 10% rabatt på hundförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar

  • Avbokningsskydd Det finns inget försäkringstillägg som ger avbokningsskydd (vilket flera andra bolag har). Däremot ingår detta skydd för den som har försäkringen Hemförsäkring Stor eller Villahemförsäkring Stor eller resetillägget Resklar. Försäkringen innebär att man kan boka av en resa för att kunna vara hemma och ta hand om en alvarligt sjuk hund.
  • Valpkullsförsäkring Försäkring för uppfödare.

Gällande tilläggsförsäkringar har Folksam ett svagt utbud i jämförelse med dess konkurrenter.