Hundförsäkring.nu

Manypets (Bought By Many)

Maxersättning: 140 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: Valbar
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 9 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Manypets (Bought By Many)?

 • 15 % rabatt om du försäkrar mer än ett husdjur
 • Självriskperioden är hela 365 dagar
 • Högsta ersättningstaket på marknaden

Manypets (tidigare Bought By Many) är en ny utmanare på marknaden när det kommer till hund- och kattförsäkringar. De har tidigare mottagit flera utmärkelser om att de är en pålitlig aktör.

Försäkringsbolaget erbjuder upp till 140 000 kr i ersättning för veterinärvårdskostnader vilket gör dem till det bolag som just nu erbjuder det högsta beloppet på marknaden.

Du kan själv välja dina självrisker och du har en självriskperiod på hela 365 dagar vilket få andra bolag har.

Karenstid

Hos Manypets har du en karenstid på 14 dagar. Du kan alltså inte få ersättning för sjukdomar som uppstår inom denna tidsperiod. Om du däremot har bytt från ett annat försäkringsbolag, och inte har ett glapp i din tidigare försäkring, så gäller inte karenstiden.

Ålder

Försäkringen kan tecknas när hunden är 4 veckor och har ingen maxålder.

Veterinärvård

Du kan välja mellan 3 olika nivåer när du tecknar försäkringen. Nivåerna kallas för Bas, Standard och Premium och ger ersättning om 30 000 kr, 60 000 kr resp. 140 000 kr för veterinärvårdskostnader.

Sänkning

Ditt valda försäkringsbelopp sänks inte när din hund blir äldre. Du behåller alltså samma belopp under hela försäkringens livslängd.

Livförsäkring

Livförsäkring går att teckna som en tilläggsförsäkring om du har Bas eller Standard. Om du tecknar Premium ingår livförsäkring som standard.

Självrisk

Det finns flera självrisker du kan välja mellan. Du kan på det sättet påverka din premie.

Valbara självrisker för hund under 9 år

 • Fast självrisk: 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kr
 • Rörlig självrisk: 15 eller 25%

Valbara självrisker för hund över 9 år

 • Fast självrisk: 1 500 kr eller 3 500 kr
 • Rörlig självrisk: 25%

Självriskperioden är på hela 365 dagar vilket få andra bolag har.

Pris

För att se vad det skulle kosta att teckna försäkring för din hund behöver du fylla i ett par uppgifter om hunden:

 • Namn
 • Ras
 • Ålder
 • Kön
 • Om hunden är kastrerad eller ej

Du fyller dessutom i ditt personnummer, e-postadress och postadress.

Rabatter

Tecknar du försäkring för mer än en hund får du 15% rabatt på din premie.

Tilläggsförsäkringar

Om du vill utöka ditt skydd kan du teckna en tilläggsförsäkring. Det finns 3 stycken att välja mellan: Tidigare besvär, Pengar tillbaka och Livförsäkring.

Tidigare besvär - Du kan få ersättning på upp till 7 000 kr för veterinärvårdskostnader som uppstår på grund av tidigare besvär. För att det ska räknas som ett tidigare besvär behöver din katt ha behandlats, medicinerats eller undersökts för det inom de senaste 2 åren. Det gäller fram till 3 månader innan starten av försäkringen.

Pengar tillbaka - För varje år din katt är skadefri får du tillbaka 20% av din årliga premie.

Livförsäkring - Se mer ovan under rubriken ”Livförsäkring”.

FirstVet

När du tecknar försäkring hos Manypets ingår gratis rådgivning från FirstVet.