Intervju med Moderna Försäkringar

I den här artikeln intervjuar vi Linnéa Kjellén, Community Manager Djurförsäkring på Moderna Försäkringar.

Först får vi gratulera till att ni rankas etta av Konsumenternas Försäkringsbyrå med er hundförsäkring. Ni låg trea i början av 2016 med 3,9/5 poäng men har nu första platsen med 4,4/5. Även i vår recension får ni högsta betyg bland hundförsäkringar.

Vad ligger bakom de förändringar som skett och som började gälla första januari i år?

Trots att vi har väldigt nöjda kunder har vi ambitionen att hela tiden utveckla vår service och våra försäkringar för att kunna erbjuda våra kunder ökad trygghet och ökad valfrihet.

Många nyblivna hundägare tycker det är svårt att veta vad man ska tänka på i val hundförsäkring. Alla försäkringsbolag säger ju att deras försäkring är ”komplett”. Men ändå skiljer innehåll och pris en hel del. Vad tycker ni att man främst ska jämföra?

Nivån på veterinärvårdsbeloppet, självrisker och självriskperiod kommer man ganska långt på.

En tydlig skillnad på hundförsäkringar, och de olika försäkringar ni erbjuder, är nivå på veterinärvårdsförsäkringen. Vad är en rimlig nivå?

Svårt att svara på, men jag tycker nog man skall ta så hög nivå som man tycker sig ha råd med. Hos oss är Dubbel (60 000 kr) den mest populära nivån. Den räcker ju till i väldigt många fall.

Ni har precis breddat valbar självrisk och har nu 750-3000 kr i fast avgift. Med 750 kr är ni lägst på marknaden. Men samtidigt ger det väll högre premie. Hur stor är ungefär skillnaden i premien om man väljer självrisk på 750 istället för 3000 kr i fast självrisk?

Om man utgår från att 1500 kr är den normala nivån så får man upp till 10% rabatt om man tar 3000 kr i självrisk och upp 10% högre premie om man väljer den lägre självrisken.

Försäkringar har alltid så kallade undantag. Exempelvis ger vissa inte ersättning vid tandskador. Vilka skador/sjukdomar bör man speciellt kontrollera att försäkringen täcker?

Försäkringarna täcker väldigt mycket men inte allt. De flesta undantag är dessutom samma i branschen. Tandskador ersätter vi i de flesta fall men däremot inte tandsjukdomar/tandlossning.

Vilka skador/sjukdomar täcker oftast inte en hundförsäkring?

Det är de sjukdomarna som är upptagna som undantag, särskilt viktigt för de som importerat sin hund. Dessutom omfattar inte försäkringarna beteenderubbningar.

Hur tror du framtiden kommer utvecklas gällande hundförsäkringar? Vad kommer ändras i framtiden?

Veterinärerna kan erbjuda hundägarna mer och mer avancerad vård. Samtidigt tror jag att förebyggande insatser kommer att bli vanligare. Vi ser att fler hundar, precis som oss människor, är överviktiga, något som bl a bidrar till öka förekomsten av diabetes. Kanske kommer vi att se försäkringar som innehåller olika nivåer på förebyggande hälsokontroller/insatser.