Moderna förbättrar sin hundförsäkring

Från första januari 2018 har Moderna Försäkringar uppdaterade villkor på både sin hund- och kattförsäkring. Dessa två försäkringar förbättras på ett flertal punkter och nu erbjuder de exempelvis marknadens högsta ersättning för veterinärvård.

Redan förra året fick Moderna Försäkringar bäst betyg i en jämförelse av hundförsäkringar genomförd av Konsumenternas (4,3/5). Ett betyg som nu förbättrats något tack vare ett par förändringar som började gälla vid nyår. Idag ger de försäkringen 4,4/5.

Maximalt ersättningsbelopp höjs

Första ändringen gäller ersättningsbeloppet. Hundförsäkringen kan tecknas (likt tidigare) på tre nivåer, Enkel-, Dubbel- och Trippel Veterinärvård. På Trippel Veterinärvård går det nu att välja mellan 90 000 kr eller förhöjd nivå dvs. 120 000 kr. Denna höjning gör att de ligger på marknadens högsta nivå gällande veterinärvård. Detta tillsammans med Agria som även de har högst ersättningsbelopp på 120 000 kr.

Fler valbara självrisknivåer

Andra ändringen är de gör självrisken mer flexibel. Tidigare var den fasta självrisken alltid på 1500 kr och utöver det kunde den rörliga väljas på två olika nivåer. Nu erbjuds istället även den fasta självrisken med flera olika alternativ, 750 kr, 1500 kr och 3000 kr. Ändringen resulterar i att de har lägsta valbara fasta självrisknivån i Sverige. Övriga bolag har lägsta nivå på ca 1200-2000 kr.

Höjd ersättning för medicin

Tredje förändringen sker i veterinärvårdsförsäkringen inom paketen Dubbel samt Trippel Veterinärvård. I dessa ingår ersättning för receptbelagd medicin och fram till i år har ersättningsgränsen varit 7 000 kr per år. Det är mycket vanligt att hundförsäkringar som ger ersättning för mediciner har en ersättningsnivå på max 3-10 000 kr per försäkringsår. Från och med i år tar däremot Moderna bort denna gräns och ersättning för medicin ingår i maximala veterinärvårdsbeloppet (30-120 000 kr).

Ändringarna gäller från och med första januari 2018 och därmed alla försäkringar som tecknas därefter. Har försäkringen tecknats tidigare gäller äldre villkor fram till att ny premie betalas.

Läs hela recensionen om Moderna Försäkringar här.