Hundförsäkring.nu

Jämför hundförsäkring och hitta den bästa 2022

Här kan du jämföra olika hundförsäkringar och på så sätt hitta den bästa för just dig och din hund. Försäkringsbolagens villkor uppdateras regelbundet och genom att klicka på ”Läs recension” ges djupgående recensioner om varje försäkring. 

Vilken är den bästa hundförsäkringen? Den bästa hundförsäkringen är den försäkring som fyller dina behov av ekonomiskt skydd bäst. Det finns dock ett par försäkringar som står ut och som, i oberoende tester, anses vara bäst gällande försäkringsvillkor. 

Bästa hundförsäkringarna just nu

ManyPets

5.0

Fördelar Bästa hundförsäkringen enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå 15 % rabatt om du försäkrar mer än ett husdjur Självriskperioden är ett helt försäkringsår En av de högsta ersättningstaken på marknaden
Maxersättning: 140 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: Fast: 0 kr - 3500 kr - Rörlig: 15 - 25%
Självriskperiod: Ett helt försäkringsår
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 9 år
Lassie hundförsäkring

5.0

Fördelar Sveriges högsta belopp på veterinärvård 365 dagar i självriskperiod Upp till 25 % rabatt på premien via appen
Maxersättning: 150 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: 1 800 kr eller 3500 kr & 15% eller 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas:
Agria

4.7

Fördelar Sveriges populäraste hundförsäkring Bra support Specialiserade på enbart djurförsäkringar
Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 200 kr & 15% - 5 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gränst
Livförsäkring kan tecknas:
Ica Hundförsäkring

4.2

Fördelar Ingen karenstid Fri flytträtt Ett av de billigaste alternativen
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 15% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp tom 6 år

Att teckna en hundförsäkring bör vara lika självklart som att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för resterande familjemedlemmar. Genom att ha en försäkring kan hunden få den vård som behövs vid sjukdom eller olycka. 

Grunden är en veterinärvårdsförsäkring och många väljer även att lägga till en livförsäkring. Det finns även en rad andra tilläggsförsäkringar som kan skapa ett förbättrat ekonomiskt skydd.

Vad ersätter en hundförsäkring?

 1. Veterinärvårdsförsäkring
  Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i hundförsäkringen. Det är från den du får ersättning om hunden behöver vård av legitimerad veterinär. I det fall som hunden inte akut måste få hjälp finns en fördel att först kontakta försäkringsbolaget. Detta för att kontrollera att ersättning går att få. Läs mer nedan
 2. Livförsäkring
  Livförsäkringen är den vanligaste tilläggsförsäkringen och ingår i ett flertal försäkringspaket. Den ger ersättning om hunden avlider, eller måste avlivas, innan en viss ålder. Läs mer nedan
 3. Tilläggsförsäkring
  Genom en rad olika tilläggsförsäkringar går det att få ersättning vid flertal tillfällen. Det kan exempelvis vara för rehabilitering, kostnader för medicin eller om hunden förlorar sin avelsförmåga. Läs mer nedan

Veterinärvårdsförsäkring

Det är från veterinärvårdsförsäkringen som ersättning ges vid sjukdomar och olycksfall som kräver veterinärvård. Skulle däremot en veterinär anse att skadan/sjukdomen kan härledas till ett tidigare tillfälle, innan försäkringen var tecknad, ges inte någon ersättning. Det är en av orsakerna till att hundförsäkring bör tecknas direkt vid inköp av hunden. 

Det är framförallt denna del av hundförsäkringen som bör jämföras då det är stora skillnader mellan de olika försäkringarna. Detta främst gällande när ersättning ges samt hur högt belopp som kan ersättas per år. Den försäkring med högst ersättningsbelopp per år är ManyPets Premium (140 000 kr) medan de med lägst nivå ersätter enbart 20 000 kr per år. 

Livförsäkring

Ett stort antal hundägare väljer att teckna livförsäkring på hunden. Hos vissa bolag är detta en tilläggsförsäkring medan det hos andra ingår i ”försäkringspaketet”. 

Livförsäkringen ger ersättning utifrån valt försäkringsbelopp. Däremot kan ersättningsbeloppet aldrig bli större än marknadsvärdet på hunden. Ett marknadsvärde som bland annat styrs av ras, ålder och framgångar vid utställningar. 

Det som skiljer livförsäkringarna åt är främst upp till vilken ålder som tillägget kan tecknas samt när försäkringsskyddet upphör. En del bolag har även sänkning av livbeloppet från att hunden når en viss ålder.

Tilläggsförsäkringar

Det finns försäkringsbolag med en rad tilläggsförsäkringar till dess hundförsäkring. Samtidigt finns det bolag som knappt har några alls. Det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre eller sämre än det andra.
Orsaken är att försäkringsbolagen erbjuder olika stora försäkringslösningar. Hos ett bolag kan livförsäkring ingå, något som måste tecknas som tillägg hos ett annat bolag. Exempel på tilläggs som finns är:

 • Medicin

Ger högre ersättning för receptbelagd medicin, insulinsprutor, inhalatorer m.m. 

 • MR/CT

Ger högre ersättning vid behov av MR- och/eller CT-undersökning och behandling. 

 • Rehabilitering

Ger högre ersättning vid rehabiliterande åtgärder efter skada/sjukdom. 

 • Avbokning av resa (reseskydd)

Kan ge ersättning om en resa behöver bokas av på grund av att hunden är i behov av vård. Här ingår även ofta ersättning vid reseavbrott och förlängd vistelse. Det kan även ingå ersättning för hundpensionat i det fall som husse/matte blir så sjuk att de har svårt att ta hand om hunden. 

Läs mer om olika tilläggsförsäkringar

Läs mer om olika specialförsäkringar

Vad kostar hundförsäkring?

En hundförsäkring kostar mellan 1 000 – 6 000 kr per år. Främst påverkas priset av ras, försäkringens omfattning samt nivå på självrisk. Därför rekommenderar vi att du jämför försäkringar från flera olika bolag istället för att ta det ”första bästa” alternativet.

Läs mer om kostnader under rubriken ”Jämföra hundförsäkring utifrån kostnader” längre ner.

Prisexempel (Från Moderna Hundförsäkringar):

Försäkringen gäller en Border Collie, 3 år, Tik, Kastrerad, inköpspris 12 000 kr, Registrerad i SKK

Moderna Enkel – 141 kr månaden inkl. livförsäkring

Moderna Dubbel – 214 kr i månaden inkl. livförsäkring

Moderna Trippel – 277 kr i månaden inkl. livförsäkring

(Prisexempel från 2022)

De tre olika hundförsäkringarna är ”paketlösningar” med olika stort försäkringsskydd. Vad som är viktigt att jämföra går att läsa mer om under rubriken ”Jämföra hundförsäkring utifrån ersättningstillfällen och ersättningsnivå” nedan.

Av dessa ligger Moderna Trippel på bland de tre bästa hundförsäkringarna enligt ett oberoende test av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vad kostar det utan försäkring?

Utan hundförsäkring behöver hela kostnaden för veterinärvård betalas själv vilket kan bli mycket dyrt.

Exempel: Hunden Sigge har otur och bryter ett ben under en lek i parken. Kostnaden för veterinärvård blir drygt 11 000 kr. Tack vare att Sigges matte hade försäkring betalas bara självrisken på ca 3 500 kr då resterande del betalas för försäkringen.

Jämför hundförsäkring utifrån ersättningstillfällen & begränsningar

Det primära, i val av hundförsäkring, bör vara att skapa ett fullgott ekonomiskt skydd utifrån de behov som finns. Därefter kan kostnader jämföras. Att enbart jämföra pris kan innebära att inte ett fullgott försäkringsskydd ges. Jämför exempelvis följande:

Maxersättning per år
Den maxersättning som anges är den totala summa som kan betalas per år. De lägsta beloppen är kring 25 000 kr och de högsta kring 140 000 kr. Utöver att maxbeloppet kan skilja stort så skiljer sig bolagen även åt gällande om någon sänkning av maxbeloppet sker eller inte.
En del bolag sänker maxbeloppet med 5 - 8000 kr varje år från att hunden nått en ålder av 7 - 8 år. Andra bolag har inte denna sänkning vilket gör att beloppet alltid ligger på samma nivå. 

Enstaka bolag har engångsminskning, exempel: ”ersättning sänks från 100 000 kr till 60 000 kr från 10 års ålder” Om bolaget tillämpar sänkning finns alltid ett lägsta belopp som sänkning aldrig sker under.

Medicin
En del bolag ger ersättning för medicin, förband och annat som används hos veterinären. Dessa bolag ger även ersättning för medicin som ordinerats av veterinären. Andra bolag ger ingen ersättning för detta. I så fall kan tilläggsförsäkring behöva tecknas. 

Kastrering och sterilisering
Kostnader för kastrering och sterilisering ersätts enbart vid specifika förutsättningar. Dessa kan variera något mellan bolagen.

MR, CT, Strålning och Cellgifter
De flesta försäkringar ger ersättning för detta. Däremot till olika hög summa.

Rehabilitering
Ungefär hälften av alla hundförsäkringar ger ersättning för rehabiliterande insatser efter sjukdom eller olycka. Om det inte ingår är det vanligt att rehabilitering kan läggas till som tilläggsförsäkring.

Avlivning
Om hunden behöver avlivas, enligt veterinär, kan ersättning fås för avlivning och kremering. Det brukar vara en ersättning på 1000 - 3000 kr. Alla försäkringar har däremot inte denna ersättning.

Begränsningar

Begränsningar är tillfällen då hundförsäkringen inte får tecknas eller när den inte ger ersättningen. Framförallt kan utbudet bli begränsat för dig med en hund på 6 – 7 år. Även Dolda fel och undantag gällande olika sjukdomar är begränsningar. 

Ålder
Alla försäkringsbolag kräver att hundvalpen ska vara minst 4 - 6 veckor innan veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring kan tecknas. Däremot skiljer de sig åt hur gammal hunden får vara för att försäkrings ska få tecknas. Det finns bolag som har gräns på 6 eller 7 år medan andra bolag inte har någon övre åldersgräns.

Dolda fel
Det finns hundförsäkringar där Dolda fel inte ingår men det är vanligare att försäkringsdelen finns med. Däremot finns oftast kravet att hunden måste ha varit försäkrad hos försäkringsbolaget sedan fyra månaders ålder och sedan varit försäkrad helt utan avbrott fram till dagen då ersättning efterfrågas. Krav finns även på att hunden ska varit veterinärbesiktad.

Undantag
I likhet med alla försäkringar så har alla hundförsäkringar undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Det kan vara undantag som gäller för alla raser likväl undantag som enbart gäller specifika raser. Kontrollera alltid vad som gäller den ras som du har.

Jämföra hundförsäkring utifrån kostnader och karens

De kostnader som uppstår är premie och självrisk. Men även självriskperioden är avgörande för hur mycket försäkringen kostar i längden. 

Premie
Det är ett flertal faktorer som avgör vilken premie du får betala. Bland annat ras, ålder, försäkringens omfattning, självrisk och om hunden är kastrerad.  

Det du först och främst ska fokusera på är att teckna en hundförsäkring som passar hundens och husse/mattes behov. Vill du däremot bara ha ett ”allmänt” försäkringsskydd kan ett större fokus sättas på en låg premie. Men se även till att välja en låg självrisk !

Karens
När en nyteckning sker är det vanligt att försäkringsbolaget tillämpar en karenstid på 20 dagar. Under de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats går det därmed inte att få ersättning. Någon ny karens uppstår däremot inte om du byter bolag.
Hos flera bolag går det att undvika denna ”20-dagars karens”. Det krävs då att hunden försäkras inom en viss tid efter köp, inom en viss ålder och att veterinärvårdsintyg finns.

Självrisk & Självriskperiod
Det är mycket vanligt att det går att välja mellan olika höga självrisknivå. Den som väljer hög självrisk får en billigare premie. 

Det vanligaste är att självrisken består av en rörlig och en fast del. Ett exempel är att den fasta avgiften är 1500 kr och att du utöver detta betalar en rörlig del på 15 % av kostnaden. De dyrare självriskerna ligger kring 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig del. 

 • Självriskperiod 

Längden på självriskperioden avgör hur ofta som den fasta självrisken behöver betalas. Om du betalat en självrisk och självriskperioden är 90 dagar behöver inte någon ytterligare fast avgift betalas under dessa 90 dagar. Väljs exempelvis en hundförsäkring med 365 dagars självriskperiod behöver du aldrig betala denna avgift mer än en gång över en period av ett år.

Den rörliga delen på försäkringen betalas däremot alltid. Det är den fasta avgiften du enbart betalar en gång per självriskperiod.

 • Vilken självrisknivå bör man välja?

Det finns enbart en fördel att välja hög självrisk – att premien blir lägre. Det du däremot ska tänka på är att kostnaden kan bli riktigt hög med en dyr självrisk. Är självrisken på 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig kanske du drar sig för att genomföra vissa åtgärder. Därmed faller lite av meningen att ha en försäkring.

En rekommendation är att välja låg självrisk under hundens första levnadsår. Detta eftersom risken är stor att det blir ett, eller fler, besök hos en veterinär. Den som sedan vill minska kostnaden något för försäkringen kan efter några år höja självrisken.

Så jämför du priset

Det enda sättet att tydligt se vilket pris som erbjuds är att besöka försäkringsbolens hemsidor. Där anges bland annat ras, om hunden är kastrerad, ålder och hur stort veterinärvårdsbelopp som önskas. Dessutom påverkar val av nivå på självrisk. Prova dig fram med olika alternativ, hos flera försäkringsbolag, och se sedan direkt på hemsidan vilket pris som erbjuds.

Vilken hundförsäkring är bäst?

ManyPets Premium är den bästa hundförsäkringen om de olika försäkringarna enbart jämförs utifrån ersättningstillfällen och ersättningsnivåer. Det anser ialalfall oberoende Konsumenternas.se som ger försäkringen ”ManyPets Premium” 4,7 av 5 poäng. På andra plats kom ”ManyPets Standard” med 4,5/5. På tredjeplats kommer ”Moderna Trippel” med 4,3/5. 

ManyPets får högsta möjliga poäng på kategorierna Veterinärvård och Självrisk. Detta genom att ha marknadens högsta veterinärvårdsbelopp (140 000 kr) och valbar självrisk utan fast avgift (för hundar under 9 år). Även inom kategorierna Livförsäkring (4,5/5) och Begränsningar (3,9/5) ges mycket höga betyg i jämförelse med dess konkurrenter. 

Någon hänsyn till pris tas däremot inte i denna jämförelse. Det kan därmed löna sig att jämföra försäkringarna mot exempelvis hundförsäkringen hos ICA. Deras hundförsäkring ”ICA Försäkring Mellan” får däremot totaltbetyget 3,6/5. Framförallt är det lägre betyg på självrisk och livförsäkring som drar ner betyget. 

Tre tips till dig som ska teckna hundförsäkring

 1. Var snabb att teckna
  Det finns flera fördelar med att teckna försäkringen tidigt. Den mest uppenbara fördelen är att hunden tidigt har ett försäkringsskydd. Men det finns även tydliga försäkringsförmåner. Exempelvis går det att undvika karenstiden, försäkringsdelen Dolda Fel kan ingå samt priset kan bli lägre.
 2. Se på hela kostnaden
  Se inte enbart på premien när kostnaden ska jämföras. Det är mycket viktigt att se på totala kostnaden. Premien betalas varje år och självrisk om försäkringen behöver utnyttjas. Dessutom påverkar självriskperiod hur ofta självrisk behöver betalas. 
 3. Jämför innehåll – sen pris

Det viktigaste är att teckna en försäkring som möter upp det behov av ekonomiskt skydd som finns. Samtidigt finns ingen anledning att vara ”överförsäkrad”. Räcker det exempelvis med maxersättning på 20 000 kr per år – eller önskas marknadens högsta skydd med 140 000 kr? 

Vanliga frågor om hundförsäkringar (FAQ)
 

Hur hittar jag den billigaste hundförsäkringen?

Är det först och främst priset som avgör vilken hundförsäkring du ska välja bör du jämföra flera olika försäkringsbolag. Därutöver prova vad premien blir med låg ersättningsnivåer, hög självrisk och eventuella rabatter.

Men se även på kostnaden för försäkringen över tid. Med låg ersättningsnivå och hög självrisk kan det bli riktigt dyrt vid behov av mer avancerad veterinärvård.

Hur stor ersättning kan man få från veterinärvårdsförsäkringen?

När hundförsäkringen tecknas går det ofta att välja mellan olika nivåer på veterinärvårdsförsäkringen. Det bolag som erbjuder högst nivå ManyPets. Detta med 140 000 kr. Men samtidigt påverkar en hög ersättningsnivå att premien blir högre. Hos de flesta andra bolag är den högsta nivån 50 - 75 000 kr.

Vad menas med att hundförsäkringen har undantag?

Oavsett veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring så finns det alltid en rad undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Dessa undantag kan gälla samtliga raser eller vara specifika vissa raser. Det kan exempelvis vara enstaka sjukdomar.

När måste ett veterinärvårdsintyg visas upp?

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att ett veterinärvårdsintyg ska visas upp. Det kan exempelvis vara:

 • Ingen karenstid – För att slippa karenstiden krävs det hos de flesta att ett intyg ska finnas.
 • Högt livförsäkringsbelopp – Vid högre belopp vill försäkringsbolaget försäkra sig om att det inte finns vetskap om sjukdomar m.m.
 • Dolda fel – För att få ersättning från Dolda Fel krävs det att ett veterinärvårdsintyg finns.

Går det att ändra livbeloppet?

Det går aldrig att få mer ersättning från livförsäkringen än vad som motsvarar hundens marknadsvärde. Men det betyder även att om marknadsvärdet skulle öka så kan det finnas behov av att öka försäkringsbeloppet (vilket kan vara en fördel). Tävlingsmeriter är exempelvis något som höjer marknadsvärdet.

Kan hundförsäkringen ge ersättning om hunden gör skador på annan persons egendom?

Det är alltid du som hundägare som är ansvarig för de skador som uppstår om hunden skulle riva eller bita sönder en annan persons egendom. Om detta sker är det hemförsäkringen som ska användas. I hemförsäkringen finns en del som heter ”Ansvar” vilket är den försäkringsdel som används om någon ställer ett skadeståndskrav mot dig.