Jämför hundförsäkring och hitta den bästa

Här kan du jämföra olika hundförsäkringar och på så sätt hitta den bästa för just dig. Alla villkor uppdateras regelbundet och du kan läsa djupgående recensioner om varje försäkring i tabellen nedan genom att klicka dig vidare till respektive ”recension”. Välkommen och lycka till!

Vilken är den bästa hundförsäkringen? Den bästa hundförsäkringen är den försäkring som fyller dina behov bäst. Det finns dock ett par försäkringar som står ut och som dessutom utsetts till att vara just de bästa hundförsäkringarna just nu. I vår jämförelse hittar du snabbt den bästa försäkringen för dig och din hund.

Jämför hundförsäkringar

Bought by Many

5,0

Fördelar 15 % rabatt om du försäkrar mer än ett husdjur Självriskperioden är hela 365 dagar Högsta ersättningstaket på marknaden
Maxersättning: 140 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: Valbar
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 9 år
Moderna Försäkringar

5,0

Fördelar Självriskperiod 365 Dagar Livförsäkring med ”användbarhetsförsäkring” Villkorsgaranti första året
Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 900 kr & 15% – 3600 kr & 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 8 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 8 år
Agria

4,5

Fördelar Ersätter upp till 120 000 kr Lägst självrisk Stort utbud av tilläggsförsäkringar
Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 200 kr & 15% – 5 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Svedea

4,5

Fördelar Billigaste hundförsäkringen 2020! Sveriges mest omfattande rehabiliteringsförsäkring Ingen karenstid Ingen åldersgräns
Maxersättning: 90 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 4 500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 5 år
ICA Försäkring

4,0

Fördelar Ingen karenstid Fri flytträtt Ett av de billigaste alternativen
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 15% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Folksam

4,5

Fördelar Minst 40 % nyteckningsrabatt för valpar som ej fyllt ett år Samma veterinärvårdsbelopp hela livet Kostnadsfri veterinärrådgivning genom FirstVet
Maxersättning: 75 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 25% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Sveland

3,5

Fördelar Tre olika försäkringsnivåer Upp till 100 000 kr i ersättning (Svealand Maximal) Ingen sänkning av livbelopp (Svealand Maximal)
Maxersättning: 100 000 kr
Maxersättning minskas: Till 60 000 kr vid 10 års ålder
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 2 700 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Dina Försäkringar

3,5

Fördelar Ingen sänkning på livbeloppet Medicin och MR/CT ingår Rehabilitering ingår
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: 5 000 kr/år från 7 års ålder
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 20%
Självriskperiod: 120 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år
If Hundförsäkring

3,0

Fördelar Går att välja enbart fast självrisk Livförsäkring alltid till 10 års ålder Avbokningsskydd på köpet om du har hemförsäkring
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: 5 000 kr/år från 7 års ålder
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 500 kr & 20% – 2 700 kr & 15%
Självriskperiod: 125 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år

Varför försäkra hunden?

Att teckna en hundförsäkring bör vara lika självklart som att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för resterande familjemedlemmar. Genom att ha en försäkring kan hunden få den vård som behövs vid sjukdom eller olycka. Detta får man genom veterinärvårdsförsäkringen som alla hundförsäkringar innehåller. Utöver veterinärvårdsförsäkring är det många som väljer att teckna livförsäkring som tillägg. Det finns även en rad andra tilläggsförsäkringar som kan skapa ett förbättrat försäkringsskydd.

Vad ersätter en hundförsäkring?

Ta hänsyn till dessa punkter när du jämför försäkringar

Tre saker att tänka på

  1. Var snabb att teckna – Det finns flera fördelar med att teckna försäkringen tidigt. Den mest uppenbara fördelen är att hunden tidigt har ett försäkringsskydd. Men det finns även tydliga försäkringsförmåner. Exempelvis går det att undvika karenstiden, försäkringsdelen Dolda Fel kan ingå samt priset kan bli lägre.
  2. Variera självrisken över tid – I flera intervjuer har Odd Einar Bruem (försäkringsexpert på Svedea) sagt att man bör välja en låg självrisk under hundens första levnadsår. Risken för att man får besöka veterinären under dessa år är betydligt större än under senare delar av hundens liv. Vill man sedan pressa priset på premien kan man höja självrisken efter några år.
  3. Pressa priset genom rabatter – Det finns ofta mängdrabatt (flera djur hos samma bolag), rabatt om man som hundägare är veterinär eller om man är medlem i någon rikstäckande kennelklubb. Uppfödare får även ofta extrarabatter.

Vanliga frågor om hundförsäkringar

Hur hittar man den billigaste hundförsäkringen?

Är det först och främst priset som avgör vilken hundförsäkring du ska välja bör du jämföra flera olika försäkringsbolag. Därutöver prova vad premien blir med låg ersättningsnivåer, hög självrisk och eventuella rabatter.

Men se även på kostnaden för försäkringen över tid. Med låg ersättningsnivå och hög självrisk kan det bli riktigt dyrt vid behov av mer avancerad veterinärvård. Ännu en sak som avgör kostnaden för försäkringen är självriskperiod. Med längre självriskperiod hålls kostnaden nere för självrisken.

En rekommendation är att se på vad man betalar för. För det skiljer en hel del gällande vad som ingår i försäkringarna. Det som ingår hos ett bolag måste man teckna tilläggsförsäkring för hos ett annat.

Finns det hundförsäkring utan karenstid?

Ja, Svedea är det enda försäkringsbolaget som inte tillämpar karenstid. Det går även att slippa karenstiden hos flera andra bolag. Men då krävs det att hunden försäkras inom en viss ålder, inom en viss tid efter att överlämning skett samt att det finns ett veterinärvårdsintyg. Karenstid uppkommer heller inte om man byter mellan två försäkringsbolag.

Hur stor ersättning kan man få från veterinärvårdsförsäkringen?

När hundförsäkringen tecknas går det ofta att välja mellan olika nivåer på veterinärvårdsförsäkringen. Det bolag som erbjuder högst nivå är Agria. Detta med 120.000 kr. Men samtidigt påverkar en hög ersättningsnivå att premien blir högre. Hos de flesta andra bolag är den högsta nivån 50-75.000 kr.

Vad menas med att hundförsäkringen har undantag?

Oavsett veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring så finns det alltid en rad undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Dessa undantag kan gälla samtliga raser eller vara specifika vissa raser. Det kan exempelvis vara enstaka sjukdomar.

Vilken självrisknivå bör man välja?

Det är mycket vanligt att det går att välja självrisk på flera olika nivåer. Det vanligaste är att självrisken är uppbyggd av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är ett fast belopp medan den rörliga är en procentuell del av kostnaden.

Den fasta avgiften sträcker sig mellan 1200 kr och 5000 kr medan den rörliga mellan 15 % och 25 %.

Det finns enbart en fördel att välja hög självrisk – att premien blir lägre. Det man däremot ska tänka på är att kostnaden kan bli riktigt hög med en dyr självrisk. Är självrisken på 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig kanske man drar sig för att genomföra vissa åtgärder. Därmed faller lite av meningen att ha en försäkring.

En rekommendation är att välja låg självrisk under hundens första levnadsår. Detta eftersom risken att man kommer behöva besöka en veterinär är relativt stor. Den som sedan vill minska kostnaden något för försäkringen kan efter några år höja självrisken.

Finns det hundförsäkring utan rörlig självrisk?

Ja, hos Folksam kan man välja att enbart ha en fast självrisk (2500 kr). Överlag brukar dessa försäkringar vara dyrare än de som även har rörlig självrisk.

Vad är "dolda fel"?

Om en hund har ett fel från födseln, eller fått det senare, som inte upptäckts vid besiktning kan detta klassas som Dolt fel. Är det något som veterinären borde upptäckt vid besiktning är detta alltså inte att betrakta som Dolt fel.

Ett Dolt fel är alltså något som inte upptäckts (eller borde upptäckts) vid besiktning men som senare kan härledas till en händelse före besiktningen. Det kan exempelvis vara en sjukdom som sakta börjat utvecklats redan efter födseln men som inte upptäckts på grund av dess tidiga stadie.

Vilka tilläggsförsäkringar finns för hundförsäkringar?

Detta är ett urval av de vanligaste tilläggen:

Vad bör man jämföra i val av hundförsäkring?

Det första man bör fundera över är vad man prioriterar. Är det viktigt att ersättningsnivån är så hög som möjligt eller räcker det med 50-75.000 kr? Är det viktigt att självrisken är låg och självriskperioden lång för att hålla nere kostnaden när något händer? Hör gärna med andra hundägare vad de prioriterat när de valt försäkringsbolag.

En sak som däremot tydligt kan avgöra val av försäkringsbolag är hundens ålder. Det finns bolag där veterinärvårdsförsäkringen måste vara tecknad innan en viss ålder på hunden. Om denna gräns finns ligger den ofta på 6-7 år. Samtidigt har en del bolag ingen övre gräns vilket gör att alla kan teckna hundförsäkring hos dem. Även på livförsäkringen finns en åldersgräns som kan variera mellan bolagen.

En annan sak som kan avgöra val av bolag är behov av försäkringstillägg. Alla erbjuder livförsäkring men utöver det är utbudet väldigt olika. Vill man ha avelförsäkring, reseförsäkring eller användbarhetsförsäkring blir därmed färre bolag att välja på.

När måste ett veterinärvårdsintyg visas upp?

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att ett veterinärvårdsintyg ska visas upp. Det kan exempelvis vara:

Går det att ändra livbeloppet?

Det går aldrig att få mer ersättning från livförsäkringen än vad som motsvarar hundens marknadsvärde. Men det betyder även att om marknadsvärdet skulle öka så kan det finnas behov av att öka försäkringsbeloppet (vilket kan vara en fördel). Tävlingsmeriter är exempelvis något som höjer marknadsvärdet.

Kan hundförsäkringen ge ersättning om hunden gör skador på annan persons egendom?

Det är alltid du som hundägare som är ansvarig för de skador som uppstår om hunden skulle riva eller bita sönder en annan persons egendom. Om detta sker är det hemförsäkringen som ska användas. I hemförsäkringen finns en del som heter ”Ansvar” vilket är den försäkringsdel som används om någon ställer ett skadeståndskrav mot dig.

Vad kostar en hundförsäkring?

En hundförsäkring kostar mellan 1000 – 6000 kr per år. Det skiljer sig markant mellan olika försäkringsbolag och andra faktorer såsom ras och ålder påverkar det slutgiltiga priset. Därför rekommenderar vi att alltid jämföra hundförsäkring istället för att ta det första bästa alternativet man hittar. En av de hundförsäkringar som ofta är billig är den från Svedea.