Jämför hundförsäkring och hitta den bästa

Här kan du jämföra olika hundförsäkringar och på så sätt hitta den bästa för just dig. Alla villkor uppdateras regelbundet och du kan läsa djupgående recensioner om varje försäkring i tabellen nedan genom att klicka dig vidare till respektive recension.

Vilken är den bästa hundförsäkringen? Den bästa hundförsäkringen är den försäkring som fyller dina behov bäst. Det finns dock ett par försäkringar som står ut och som dessutom utsetts till att vara just de bästa hundförsäkringarna just nu. I vår jämförelse hittar du snabbt den bästa försäkringen för dig och din hund.

Jämför hundförsäkringar

ManyPets

5,0

Fördelar Bästa hundförsäkringen enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå 15 % rabatt om du försäkrar mer än ett husdjur Självriskperioden är hela 365 dagar Högsta ersättningstaket på marknaden
Maxersättning: 140 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: Valbar
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 9 år
Moderna Försäkringar

5,0

Fördelar Självriskperiod 365 Dagar Livförsäkring med ”användbarhetsförsäkring” Villkorsgaranti första året
Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 900 kr & 15% – 3600 kr & 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp t.om. 8 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 8 år
Svedea

4,5

Fördelar Billigaste hundförsäkringen 2020! Sveriges mest omfattande rehabiliteringsförsäkring Ingen karenstid Ingen åldersgräns
Maxersättning: 90 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 4 500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 5 år
ICA Försäkring

4,0

Fördelar Ingen karenstid Fri flytträtt Ett av de billigaste alternativen
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2 000 kr & 15% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp t.om. 6 år

Varför försäkra hunden?

Att teckna en hundförsäkring bör vara lika självklart som att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för resterande familjemedlemmar. Genom att ha en försäkring kan hunden få den vård som behövs vid sjukdom eller olycka. Detta får man genom veterinärvårdsförsäkringen som alla hundförsäkringar innehåller.

Utöver veterinärvårdsförsäkring är det många som väljer att teckna livförsäkring som tillägg. Det finns även en rad andra tilläggsförsäkringar som kan skapa ett förbättrat försäkringsskydd.

Vad kostar det annars?

Utan hundförsäkring behöver hela kostnaden för veterinärvård betalas själv vilket kan bli mycket dyrt.

Exempel: Hunden Sigge har otur och bryter ett ben under en lek i parken. Kostnaden för veterinärvård blir drygt 11 000 kr. Tack vare att Sigges matte hade försäkring betalas bara självrisken på ca 3 500 kr då resterande del betalas för försäkringen.

Vad ersätter en hundförsäkring?

 1. Veterinärvårdsförsäkring

  Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i hundförsäkringen. Det är från den man får ersättning om hunden behöver veterinärvård. I det fall som hunden inte akut måste få hjälp finns en fördel att först kontakta försäkringsbolaget. Detta för att kontrollera att ersättning går att få.

 2. Livförsäkring

  Livförsäkringen är den vanligaste tilläggsförsäkringen och ingår i ett flertal försäkringspaket. Den ger ersättning om hunden avlider, eller måste avlivas, innan en viss ålder.

 3. Tilläggsförsäkring

  Genom en rad olika tilläggsförsäkringar går det att få ersättning vid flertal ytterligare tillfällen. Det kan exempelvis vara för rehabilitering, kostnader för medicin eller om hunden förlorar sin avelsförmåga.

Vad kostar hundförsäkring?

En hundförsäkring kostar mellan 1 000 – 6 000 kr per år. Det skiljer sig markant mellan olika försäkringsbolag och andra faktorer, såsom ras och ålder, påverkar det slutgiltiga priset. Därför rekommenderar vi att alltid jämföra hundförsäkring istället för att ta det ”första bästa” alternativet man hittar.

Enkelt att jämföra priser

Det enda sättet att tydligt se vilket pris som erbjuds är att besöka försäkringsbolens hemsidor. Där anges bland annat ras, om hunden är kastrerad, ålder och hur stort veterinärvårdsbelopp som önskas. Dessutom påverkar val av nivå på självrisk. Prova dig fram med olika alternativ, hos flera försäkringsbolag, och se sedan direkt på hemsidan vilket pris som erbjuds.

Svedea är ofta billigast

Råd & Rön genomförde år 2017 en prisjämförelse på försäkring för labrador retriever, jämthund och chihuahua (både tik och hanhund) hos 8 försäkringsbolag.

På de sex priser (3 raser X tik/hane) som jämfördes var Svedea billigast på tre och bland de billigaste på övriga tre. Ha med Svedea i din jämförelse – men kontrollera även pris och innehåll hos fler försäkringsbolag.

Viktiga punkter att jämföra

Hur hittar jag bäst hundförsäkring?

Förutsatt att man enbart tittar på innehåll och det ekonomiska skyddet är Bought By Manys hundförsäkring bäst. Det anser i alla fall oberoende Konsumenternas.se som ger försäkringen ”Bought By Many Premium” 4,7 av 5 poäng. På andra plats kom ”Moderna Trippel” och på tredjeplats ”Moderna Dubbel”.

Bought By Many får högsta möjliga poäng på kategorierna Veterinärvård och Självrisk. Detta genom att ha marknadens högsta veterinärvårdsbelopp (140 000 kr) och valbar självrisk utan fast avgift (för hundar under 9 år). Även inom kategorierna Livförsäkring (4,5/5) och Begränsningar (3,9/5) ges mycket höga betyg i jämförelse med dess konkurrenter. Någon hänsyn till pris tas däremot inte i denna jämförelse.

Ser man främst till pris bör Svedea vara ett av försäkringsbolagen som jämförs. Detta då de var billigast på flera hundraser när Råd & Rön genomförde en prisjämförelse. (Läs mer vid rubriken ”Vad kostar hundförsäkring?” ovan)

Tre tips till dig som ska teckna hundförsäkring

 1. Var snabb att teckna

  Det finns flera fördelar med att teckna försäkringen tidigt. Den mest uppenbara fördelen är att hunden tidigt har ett försäkringsskydd. Men det finns även tydliga försäkringsförmåner. Exempelvis går det att undvika karenstiden, försäkringsdelen Dolda Fel kan ingå samt priset kan bli lägre.

 2. Variera självrisken över tid

  I flera intervjuer har Odd Einar Bruem (försäkringsexpert på Svedea) sagt att man bör välja en låg självrisk under hundens första levnadsår. Risken för att man får besöka veterinären under dessa år är betydligt större än under senare delar av hundens liv. Vill man sedan pressa priset på premien kan man höja självrisken efter några år.

 3. Pressa priset genom rabatter

  Det finns ofta mängdrabatt (flera djur hos samma bolag), rabatt om man som hundägare är veterinär eller om man är medlem i någon rikstäckande kennelklubb. Uppfödare får även ofta extrarabatter.

Så fungerar självrisk

När vård söks hos veterinär betalas en självrisk av försäkringstagaren. När försäkringen tecknas väljs nivå på självrisken och ju högre självrisk desto lägre premie blir det på försäkringen. Men man bör inte enbart se på kostnaden för själva självrisken då det är flera som påverkar den totala kostnaden.

Rörlig och fast självrisk (Avgör hur självrisken räknas ut)

Det vanligaste är att självrisken består av två delar, en fast summa och en rörlig. Vid en skada betalas därmed alltid den fasta delen och sedan en procentuell del av totala kostnaden.

Många försäkringsbolag erbjuder självrisk på flera olika nivåer. Detta för att man som hundägare ska kunna anpassa premien utifrån hur mycket man är beredd att själv betala vid behov av veterinärvård. Exempel: Hos Moderna är valbar självrisk som lägst 900 kr + 15 % och som högst 3 600 kr + 25.

Självriskperiod (Hur ofta behöver fast självrisk betalas)

Längden på självriskperioden avgör hur ofta som den fasta självrisken behöver betalas. Om man betalat en självrisk och självriskperioden är 90 dagar behöver inte någon ytterligare fast avgift betalas under dessa 90 dagar. Väljs exempelvis en hundförsäkring med 365 dagars självriskperiod behöver man aldrig betala denna avgift mer än en gång över en period av ett år.

Den rörliga delen på försäkringen betalas däremot alltid. Det är den fasta avgiften man enbart betalar en gång per självriskperiod.

Vilken självrisknivå bör man välja?

Det finns enbart en fördel att välja hög självrisk – att premien blir lägre. Det man däremot ska tänka på är att kostnaden kan bli riktigt hög med en dyr självrisk. Är självrisken på 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig kanske man drar sig för att genomföra vissa åtgärder. Därmed faller lite av meningen att ha en försäkring.

En rekommendation är att välja låg självrisk under hundens första levnadsår. Detta eftersom risken att man kommer behöva besöka en veterinär är relativt stor. Den som sedan vill minska kostnaden något för försäkringen kan efter några år höja självrisken.

Vanliga frågor om hundförsäkringar (FAQ)

Hur hittar man den billigaste hundförsäkringen?

Är det först och främst priset som avgör vilken hundförsäkring du ska välja bör du jämföra flera olika försäkringsbolag. Därutöver prova vad premien blir med låg ersättningsnivåer, hög självrisk och eventuella rabatter.

Men se även på kostnaden för försäkringen över tid. Med låg ersättningsnivå och hög självrisk kan det bli riktigt dyrt vid behov av mer avancerad veterinärvård.

Hur stor ersättning kan man få från veterinärvårdsförsäkringen?

När hundförsäkringen tecknas går det ofta att välja mellan olika nivåer på veterinärvårdsförsäkringen. Det bolag som erbjuder högst nivå är Bought By Many. Detta med 140 000 kr. Men samtidigt påverkar en hög ersättningsnivå att premien blir högre. Hos de flesta andra bolag är den högsta nivån 50 - 75 000 kr.

Vad menas med att hundförsäkringen har undantag?

Oavsett veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring så finns det alltid en rad undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Dessa undantag kan gälla samtliga raser eller vara specifika vissa raser. Det kan exempelvis vara enstaka sjukdomar.

Vad är "dolda fel"?

Om en hund har ett fel från födseln, eller fått det senare, som inte upptäckts vid besiktning kan detta klassas som Dolt fel. Är det något som veterinären borde upptäckt vid besiktning är detta alltså inte att betrakta som Dolt fel.

Ett Dolt fel är alltså något som inte upptäckts (eller borde upptäckts) vid besiktning men som senare kan härledas till en händelse före besiktningen. Det kan exempelvis vara en sjukdom som sakta börjat utvecklats redan efter födseln men som inte upptäckts på grund av dess tidiga stadie.

När måste ett veterinärvårdsintyg visas upp?

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att ett veterinärvårdsintyg ska visas upp. Det kan exempelvis vara:

 • Ingen karenstid – För att slippa karenstiden krävs det hos de flesta att ett intyg ska finnas.
 • Högt livförsäkringsbelopp – Vid högre belopp vill försäkringsbolaget försäkra sig om att det inte finns vetskap om sjukdomar m.m.
 • Dolda fel – För att få ersättning från Dolda Fel krävs det att ett veterinärvårdsintyg finns.

Går det att ändra livbeloppet?

Det går aldrig att få mer ersättning från livförsäkringen än vad som motsvarar hundens marknadsvärde. Men det betyder även att om marknadsvärdet skulle öka så kan det finnas behov av att öka försäkringsbeloppet (vilket kan vara en fördel). Tävlingsmeriter är exempelvis något som höjer marknadsvärdet.

Kan hundförsäkringen ge ersättning om hunden gör skador på annan persons egendom?

Det är alltid du som hundägare som är ansvarig för de skador som uppstår om hunden skulle riva eller bita sönder en annan persons egendom. Om detta sker är det hemförsäkringen som ska användas. I hemförsäkringen finns en del som heter ”Ansvar” vilket är den försäkringsdel som används om någon ställer ett skadeståndskrav mot dig.