Jämför hundförsäkring och hitta den bästa

Här kan du jämföra olika hundförsäkringar och på så sätt hitta den bästa för just dig. Alla villkor uppdateras regelbundet och du kan läsa djupgående recensioner om varje försäkring i tabellen nedan genom att klicka dig vidare till respektive ”recension”. Välkommen och lycka till!

Vilken är den bästa hundförsäkringen?

Den bästa hundförsäkringen är den försäkring som fyller dina behov bäst. Det finns dock ett par försäkringar som står ut och som dessutom utsetts till att vara just de bästa hundförsäkringarna just nu.

I vår jämförelse hittar du snabbt den bästa försäkringen för dig och din hund.

Fördelar Villkor
moderna hundförsäkring
 • Utsedd till bästa hundförsäkringen 2018!
 • Självriskperiod 365 Dagar
 • Livförsäkring med ”användbarhetsförsäkring”
 • Villkorsgaranti första året.
Maxersättning: 120.000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 750 kr & 15% – 3000 kr & 25%
Självriskperiod: 365 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp till 7 år
Livförsäkring kan tecknas: Upp till 7 år

Teckna här

Läs recension
svedea hundförsäkring
 • Billigaste hundförsäkringen 2018!
 • Sveriges mest omfattande rehabiliteringsförsäkring.
 • Ingen karenstid.
 • Ingen åldersgräns
Maxersättning: 75 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 Dagar
Självrisk: 1500 kr & 15% – 4500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Max 4-5 år

Teckna här

Läs recension
ICA hundförsäkring
 • Ingen karenstid.
 • Fri flytträtt.
 • Ett av de billigaste alternativen.
Maxersättning: 75 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 Dagar
Självrisk: 1500 kr & 15% – 4500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Max 4-5 år

Teckna här

Läs recension
Fördelar Villkor
agria hundförsäkring
 • Ersätter upp till 120.000 kr
 • Lägst självrisk.
 • Stort utbud av tilläggsförsäkringar
Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 1200 kr &15% – 5000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Ingen övre gräns
Livförsäkring kan tecknas: Upp till 4 eller 6 år

Teckna här

Läs recension
if hundförsäkring
 • Går att välja enbart fast självrisk
 • Livförsäkring alltid till 10 års ålder
 • Avbokningsskydd på köpet om du har hemförsäkring
Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: 5000 kr/år från 7 års ålder
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 2500 kr – 4500 kr & 20%
Självriskperiod: 100 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp till 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Max 6 år

Teckna här

Läs recension
dina försäkringar hund
 • Ingen sänkning på livbeloppet
 • Medicin och MR/CT ingår
 • Rehabilitering ingår
Maxersättning: 50.000 kr
Maxersättning minskas: 5000 kr/år från 7 års ålder
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 2000 kr & 20%
Självriskperiod: 120 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp till 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Max 6 år

Teckna här

Läs recension
sveland hundförsäkring
 • Tre olika försäkringsnivåer
 • Upp till 100.000 kr i ersättning (Svealand Maximal)
 • Ingen sänkning av livbelopp (Svealand Maximal)
Maxersättning: 100.000 kr
Maxersättning minskas: Till 60.000 kr vid 10 års ålder
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 1600 kr & 15% – 2500 kr & 25%
Självriskperiod: 125 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp till 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Max 6 år

Teckna här

Läs recension
folksam hundförsäkring
 • Välj mellan tre försäkringspaket
 • Medicin och Rehabilitering ingår (Folksam Stor)
 • Maxbelopp för veterinärvård går aldrig under 22.500 kr
Maxersättning: 75.000 kr
Maxersättning minskas: 7500 kr/år från 8 års ålder
Karenstid: 20 Dagar
Självrisk: 1800 kr & 20% – 3000 kr & 20%
Självriskperiod: 125 Dagar
Veterinärvård kan tecknas: Upp till 6 år
Livförsäkring kan tecknas: Max 6 år

Teckna här

Läs recension

Varför försäkra hunden?

Att teckna en hundförsäkring bör vara lika självklart som att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för resterande familjemedlemmar. Genom att ha en försäkring kan hunden få den vård som behövs vid sjukdom eller olycka. Detta får man genom veterinärvårdsförsäkringen som alla hundförsäkringar innehåller. Utöver veterinärvårdsförsäkring är det många som väljer att teckna livförsäkring som tillägg. Det finns även en rad andra tilläggsförsäkringar som kan skapa ett förbättrat försäkringsskydd.

Vad ersätter en hundförsäkring?

 • Veterinärvårdsförsäkring – Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i hundförsäkringen. Det är från den man får ersättning om hunden behöver veterinärvård. I det fall som hunden inte akut måste få hjälp finns en fördel att först kontakta försäkringsbolaget. Detta för att kontrollera att ersättning går att få. Genom olika undantag i försäkringsavtalet ges nämligen inte alltid ersättning.
 • Livförsäkring – Livförsäkringen är den vanligaste tilläggsförsäkringen och ingår i ett flertal försäkringspaket. Den ger ersättning om hunden avlider innan en viss ålder.
 • Tilläggsförsäkring – Genom en rad olika tilläggsförsäkringar går det att få ersättning vid flertal ytterligare tillfällen. Det kan exempelvis vara för rehabilitering, kostnader för medicin eller om hunden förlorar sin avelsförmåga.

vad ersätter en hundförsäkring

Ta hänsyn till dessa punkter när du jämför försäkringar

 • Maxersättning vid veterinärvård & Sänkning av belopp – Veterinärvårdsförsäkringen ger ersättning vid behov av veterinärvård. För att ersättning ska gå att få måste undersökning/behandling ske av legitimerad veterinär. Den maxersättning som anges är den totala summa som kan betalas per år. De lägsta beloppen är kring 25.000 kr och de högsta kring 120.000 kr.

  Utöver att maxbeloppet kan skilja stort så skiljer sig bolagen även åt gällande om någon sänkning av maxbeloppet sker eller inte. En del bolag sänker maxbeloppet med 5-8000 kr varje år från att hunden nått en ålder av 7-8 år. Andra bolag har inte denna sänkning vilket gör att beloppet alltid ligger på samma nivå. Enstaka bolag har engångsminskning, exempel: ”ersättning sänks från 100.000 kr till 60.000 kr från 10 års ålder” Om bolaget tillämpar sänkning finns alltid ett lägsta belopp som sänkning aldrig sker under.

 • Medicin – En del bolag ger ersättning för medicin, förband och annat som används hos veterinären. Dessa bolag ger även ersättning för medicin som ordinerats av veterinären. Andra bolag ger ingen ersättning för detta.
 • Kastrering och sterilisering – Kostnader för kastrering och sterilisering ersätts enbart vid specifika förutsättningar. Dessa kan variera något mellan bolagen.
 • MR, CT, Strålning och Cellgifter – De flesta försäkringar ger ersättning för detta.
 • Rehabilitering – Ungefär hälften av alla hundförsäkringar ger ersättning för rehabiliterande insatser efter sjukdom eller olycka. Om det inte ingår är det vanligt att rehabilitering kan läggas till som tilläggsförsäkring.
 • Dolda fel – Det finns hundförsäkringar där Dolda fel inte ingår men det är vanligare att försäkringsdelen finns med. Däremot finns oftast kravet att hunden måste ha varit försäkrad hos försäkringsbolaget sedan fyra månaders ålder och sedan varit försäkrad helt utan avbrott fram till dagen då ersättning efterfrågas. Krav finns även på att hunden ska varit veterinärbesiktad.
 • Avlivning – Om hunden behöver avlivas, enligt veterinär, kan ersättning fås för avlivning och kremering. Det brukar vara en ersättning på 1000-3000 kr. Alla försäkringar har däremot inte denna ersättning.
 • Undantag – I likhet med alla försäkringar så har alla hundförsäkringar undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Det kan vara undantag som gäller för alla raser likväl undantag som enbart gäller specifika raser. Kontrollera alltid vad som gäller den ras som du har.
 • Ålder – Alla försäkringsbolag kräver att hundvalpen ska vara minst 6 veckor innan veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring kan tecknas. Däremot skiljer de sig åt hur gammal hunden får vara för att försäkrings ska få tecknas. Det finns bolag som har gräns på 6 eller 7 år medan andra bolag inte har någon övre åldergräns.
 • Karens – När en nyteckning sker är det vanligt att försäkringsbolaget tillämpar en karenstid på 20 dagar. Under de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats går det därmed inte att få ersättning. Någon ny karens uppstår däremot inte om man byter bolag.

  Hos flera bolag går det att undvika denna ”20-dagars karens”. Det krävs då att hunden försäkras inom en viss tid efter köp, inom en viss ålder och att veterinärvårdsintyg finns. Svedea är det enda bolag som aldrig har karens.

 • Självrisk & Självriskperiod – Det är mycket vanligt att man kan välja mellan olika höga självrisknivåer. Den som väljer hög självrisk får en billigare premie. I stort sett alla bolag (inte IF) tillämpar både rörlig och fast självrisk. Ett exempel är att den fasta avgiften är 1500 kr och att man utöver detta betalar en rörlig del på 15 % av kostnaden (Exempel från Svedea). De dyrare självriskerna ligger kring 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig del.

  Utöver självrisk skiljer sig även bolagen åt gällande självriskperiod. Under denna tid behöver försäkringstagaren bara betala en fast självrisk, även om man uppsökt veterinärvård vid ett flertal tillfällen. Däremot måste alltid den rörliga delen (förutsatt att det finns en rörlig del) betalas. Skillnaden mellan bolagens självriskperiod är stor då de kortaste perioderna är ca 100 dagar och de längsta 12 månader.

 • Premie – Det är ett flertal faktorer som avgör vilken premie man får på sin hundförsäkring. Bland annat ras, ålder och om några rabatter går att få eller inte. Som försäkringstagare kan man även påverka premien genom att ha hög självrisk och låg maximal ersättningsnivå.

  Det man först och främst ska fokusera på är att teckna en hundförsäkring som passar hundens och husse/mattes behov. Vill man däremot bara ha ett ”allmänt” försäkringsskydd kan ett större fokus sättas på en låg premie.

 • Livförsäkring – Ett stort antal hundägare väljer att teckna livförsäkring på hunden. Hos vissa bolag är detta en tilläggsförsäkring medan det hos andra ingår i ”försäkringspaketet”. Det som skiljer livförsäkringarna åt är följande. Alla kan tecknas från att hunden är 6 veckor men äldsta åldern varierar mellan ca 5-7 år. Försäkringen gäller sedan till att hunden är 8 till 12 år. Hos många bolag gäller livförsäkringen olika länge beroende på vilken ras som försäkras.

  Med ”sänkning av livbeloppet” menas att ersättningen minskas succesivt. Ett exempel är att ersättningen minskas med ”20 % från 7 år” (Exempel från Folksam). Samtidigt finns det flera bolag som inte genomför sänkning alls.

 • Tilläggsförsäkringar – Det finns försäkringsbolag med en rad tilläggsförsäkringar. Samtidigt finns det bolag som knappt har några alls. Det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre eller sämre än det andra. Orsaken är att försäkringsbolagen erbjuder olika stora försäkringslösningar. Hos ett bolag kan livförsäkring ingå, något som måste tecknas som tillägg hos ett annat bolag. Läs vilka tilläggsförsäkringar som är vanligast och avgör om behovet finns av dessa. Köp sedan en försäkring som har detta skydd, antingen i grunden eller genom att teckna tillägget.

Tre saker att tänka på

 1. Var snabb att teckna – Det finns flera fördelar med att teckna försäkringen tidigt. Den mest uppenbara fördelen är att hunden tidigt har ett försäkringsskydd. Men det finns även tydliga försäkringsförmåner. Exempelvis går det att undvika karenstiden, försäkringsdelen Dolda Fel kan ingå samt priset kan bli lägre.
 2. Variera självrisken över tid – I flera intervjuer har Odd Einar Bruem (försäkringsexpert på Svedea) sagt att man bör välja en låg självrisk under hundens första levnadsår. Risken för att man får besöka veterinären under dessa år är betydligt större än under senare delar av hundens liv. Vill man sedan pressa priset på premien kan man höja självrisken efter några år.
 3. Pressa priset genom rabatter – Det finns ofta mängdrabatt (flera djur hos samma bolag), rabatt om man som hundägare är veterinär eller om man är medlem i någon rikstäckande kennelklubb. Uppfödare får även ofta extrarabatter.

Vanliga frågor om hundförsäkringar

Är det först och främst priset som avgör vilken hundförsäkring du ska välja bör du jämföra flera olika försäkringsbolag. Därutöver prova vad premien blir med låg ersättningsnivåer, hög självrisk och eventuella rabatter.

Men se även på kostnaden för försäkringen över tid. Med låg ersättningsnivå och hög självrisk kan det bli riktigt dyrt vid behov av mer avancerad veterinärvård. Ännu en sak som avgör kostnaden för försäkringen är självriskperiod. Med längre självriskperiod hålls kostnaden nere för självrisken.

En rekommendation är att se på vad man betalar för. För det skiljer en hel del gällande vad som ingår i försäkringarna. Det som ingår hos ett bolag måste man teckna tilläggsförsäkring för hos ett annat.

Ja, Svedea är det enda försäkringsbolaget som inte tillämpar karenstid. Det går även att slippa karenstiden hos flera andra bolag. Men då krävs det att hunden försäkras inom en viss ålder, inom en viss tid efter att överlämning skett samt att det finns ett veterinärvårdsintyg. Karenstid uppkommer heller inte om man byter mellan två försäkringsbolag.
När hundförsäkringen tecknas går det ofta att välja mellan olika nivåer på veterinärvårdsförsäkringen. Det bolag som erbjuder högst nivå är Agria. Detta med 120.000 kr. Men samtidigt påverkar en hög ersättningsnivå att premien blir högre. Hos de flesta andra bolag är den högsta nivån 50-75.000 kr.
Oavsett veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring så finns det alltid en rad undantag. Det är tillfällen då försäkringen inte ger ersättning. Dessa undantag kan gälla samtliga raser eller vara specifika vissa raser. Det kan exempelvis vara enstaka sjukdomar.
Det är mycket vanligt att det går att välja självrisk på flera olika nivåer. Det vanligaste är att självrisken är uppbyggd av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är ett fast belopp medan den rörliga är en procentuell del av kostnaden.

Den fasta avgiften sträcker sig mellan 1200 kr och 5000 kr medan den rörliga mellan 15 % och 25 %.

Det finns enbart en fördel att välja hög självrisk – att premien blir lägre. Det man däremot ska tänka på är att kostnaden kan bli riktigt hög med en dyr självrisk. Är självrisken på 5000 kr i fast avgift och 25 % i rörlig kanske man drar sig för att genomföra vissa åtgärder. Därmed faller lite av meningen att ha en försäkring.

En rekommendation är att välja låg självrisk under hundens första levnadsår. Detta eftersom risken att man kommer behöva besöka en veterinär är relativt stor. Den som sedan vill minska kostnaden något för försäkringen kan efter några år höja självrisken.

Ja, hos Folksam kan man välja att enbart ha en fast självrisk (2500kr). Överlag brukar dessa försäkringar vara dyrare än de som även har rörlig självrisk.
Om en hund har ett fel från födseln, eller fått det senare, som inte upptäckts vid besiktning kan detta klassas som Dolt fel. Är det något som veterinären borde upptäckt vid besiktning är detta alltså inte att betrakta som Dolt fel.

Ett Dolt fel är alltså något som inte upptäckts (eller borde upptäckts) vid besiktning men som senare kan härledas till en händelse före besiktningen. Det kan exempelvis vara en sjukdom som sakta börjat utvecklats redan efter födseln men som inte upptäckts på grund av dess tidiga stadie.

Detta är ett urval av de vanligaste tilläggen:

 • Liv – Ger ersättning om hunden avlider eller om en veterinär anse att hunden bör avlivas
 • Rehabilitering – Ger ersättning för ex. massage och vattenträning för att snabbare bygga upp muskler efter skada/sjukdom
 • Avel – Ger ersättning om hunden förlorar sin avelsförmåga. Försäkrar även valparna direkt från födseln.
 • Resor – Ger ersättning för avbokad resa om man behöver vara hemma med sjuk hund. Gäller även tidigarelagd hemresa. Kan även ge större försäkringsskydd för hunden under resan samt ersättning för förlorat hundpass.
 • Trygghet – Ger (i likhet med resor) ersättning för avbokad resa om man behöver vara hemma med sjuk hund. Gäller även tidigarelagd hemresa. Trygghet kan även ge ersättning om hundägaren är sjuk och inte klarar av att ta hand om hunden. I sådant fall kan ersättning ges för hundpensionat.
 • Medicin – Ger ersättning för receptbelagd medicin samt förband som används hos veterinären.
 • Användbarhet – Ger ersättning om hunden förlorar en specifik kunskap. Gäller ex. jakthund, ledhund, m.m.
Det första man bör fundera över är vad man prioriterar. Är det viktigt att ersättningsnivån är så hög som möjligt eller räcker det med 50-75.000 kr? Är det viktigt att självrisken är låg och självriskperioden lång för att hålla nere kostnaden när något händer? Hör gärna med andra hundägare vad de prioriterat när de valt försäkringsbolag.

En sak som däremot tydligt kan avgöra val av försäkringsbolag är hundens ålder. Det finns bolag där veterinärvårdsförsäkringen måste vara tecknad innan en viss ålder på hunden. Om denna gräns finns ligger den ofta på 6-7 år. Samtidigt har en del bolag ingen övre gräns vilket gör att alla kan teckna hundförsäkring hos dem. Även på livförsäkringen finns en åldersgräns som kan variera mellan bolagen.

En annan sak som kan avgöra val av bolag är behov av försäkringstillägg. Alla erbjuder livförsäkring men utöver det är utbudet väldigt olika. Vill man ha avelförsäkring, reseförsäkring eller användbarhetsförsäkring blir därmed färre bolag att välja på.

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att ett veterinärvårdsintyg ska visas upp. Det kan exempelvis vara:

 • Ingen karenstid – För att slippa karenstiden krävs det hos de flesta att ett intyg ska finnas.
 • Högt livförsäkringsbelopp – Vid högre belopp vill försäkringsbolaget försäkra sig om att det inte finns vetskap om sjukdomar m.m.
 • Dolda fel – För att få ersättning från Dolda Fel krävs det att ett veterinärvårdsintyg finns.
Det går aldrig att få mer ersättning från livförsäkringen än vad som motsvarar hundens marknadsvärde. Men det betyder även att om marknadsvärdet skulle öka så kan det finnas behov av att öka försäkringsbeloppet (vilket kan vara en fördel). Tävlingsmeriter är exempelvis något som höjer marknadsvärdet.
Det är alltid du som hundägare som är ansvarig för de skador som uppstår om hunden skulle riva eller bita sönder en annan persons egendom. Om detta sker är det hemförsäkringen som ska användas. I hemförsäkringen finns en del som heter ”Ansvar” vilket är den försäkringsdel som används om någon ställer ett skadeståndskrav mot dig.
En hundförsäkring kostar mellan 1000 – 6000 kr per år. Det skiljer sig markant mellan olika försäkringsbolag och andra faktorer såsom ras och ålder påverkar det slutgiltiga priset. Därför rekommenderar vi att alltid jämföra hundförsäkring istället för att ta det första bästa alternativet man hittar. En av de hundförsäkringar som ofta är billig är den från Svedea.